#14 Ako si zapamätať zapojenie snímačov PNP a NPN

V tomto príspevku ti prinášame jednoduchý spôsob, ako si zapamätať zapojenie 3-vodičového snímača typu PNP a NPN.

  • PNP = Switched Positive
  • NPN = Switched Negative

Mnoho priemyselných snímačov (indukčné, kapacitné, ultrazvukové či fotoelektrické a iné) sú polovodičové. Výraz polovodičový označuje typ použitých komponentov v samotnom snímači. Polovodičové elektronické komponenty, ako sú tranzistory, sa používajú k prepínaniu výstupu snímača pri detekcii objektu. K dispozícii máme dva špecifické typy trojvodičových senzorov; PNP a NPN. Rozdiel je daný internými konštrukciami obvodu a typom použitých tranzistorov. Viac o tom, aké druhy tranzistorov poznáme si môžeš prezrieť a zakúpiť na stránkach SOS elektronic.  

Poznámka: typ snímača PNP a NPN nemá nič s tým, či je snímač v kľudovom stave normálne otvorený (N/O) alebo normálne uzavretý (N/C), tj. snímač PNP môže byť buď N/O alebo N/C, rovnako môže byť NPN N/O i N/C.

Použitie snímačov PNP a NPN s PLC

Pri výbere senzora, ktorý sa má použiť s PLC, je veľmi dôležité, aby snímač zodpovedal typu vstupnej karty PLC, ktorá sa má použiť. Existujú dva typy vstupných kariet: tie, ktoré "odoberajú" prúd (známeho tiež ako pozitívna logika - sink) a tie, ktoré "generujú" prúd (známy aj ako negatívna logika - source). Je preto dôležité určiť typ snímača, ktorý sa má použiť v kombinácii so vstupnou kartou PLC, a to na základe dokumentácie a/alebo schém zapojenia výrobcu PLC.

Najbežnejší v Európe je typ vstupu "sink", ktorý bude použitý so snímačom PNP. Menej bežnými sú vstupné karty typu 'source' - boli populárne v Ázii a vyžadujú typ senzorov NPN, aby systém fungoval správne. Mnoho dnešných vstupných kariet PLC je však možné nakonfigurovať a zapojiť tak, aby boli buď "sink", alebo "source".

V nižšie uvedenej zjednodušenej schéme indukčného senzora sú tri vodiče: jeden hnedý vodič, jeden modrý vodič a jeden čierny vodič. Štandardnou konvenciou je, že hnedý vodič je pripojený ku kladnej strane napájacieho zdroja (+24 voltov DC) a modrý vodič je pripojený k spoločnej svorke jednosmerného prúdu napájacieho zdroja: záporná (-) svorka. Čierny vodič je výstupný alebo „záťažový“ vodič snímača, ktorého signál sa pripája na vstupnú kartu PLC. Upozornenie: Snímače NPN a PNP by sa na vstupnej karte PLC nikdy nemali miešať, pretože spoločná svorka na vstupnej karte PLC má vodič zo snímača NPN s +24 V DC pripojený k modrému vodiču zo snímača PNP, čo by spôsobilo skrat napájacieho zdroja voči zemi. SOS elektronic

Autor: Daily Automation, Ing. Peter Marčan, PhD.

Prečítaj si taktiež: #12 Analógový signál: 0 to 10V alebo 4-20 mA