Prínosy a výhody Ethernetových prepínačov/ Switchov

Murrelektronik vedie dáta správnym smerom

Tým, ako sa svety strojového vybavenia a systémovej konektivity zbližujú, sa riešenia na báze Ethernetu stávajú stále dôležitejšími. Priemyselný Ethernet rástol rýchlejšie než riešenia založené na komunikačnej zbernici Fieldbus a prechod od systému Profibus na systém Profinet prispel k pozoruhodnému nárastu počtu Ethernetových komponentov použitých v súčasnom strojovom vybavení a systémoch.

Ethernetové prepínače sú neoddeliteľnou súčasťou cenovo výhodného priemyselného Ethernetového komunikačného riešenia. Pri výbere priemyselných Ethernetových prepínačov je množstvo faktorov, ktoré treba zvážiť: výrobné prostredie, polohu prepínačov v sieťovej infraštruktúre a to, či majú byť riadené alebo neriadené? Ktoré káble a konektory? Širokou ponukou dostupných Ethernetových prepínačov a novými inováciami v tejto ponuke poskytuje spoločnosť Murrelektronik nahliadnutie do možnosti voľby správneho prepínača a prínosov rôznych dostupných typov.

Riadené alebo neriadené? Aký je správny prepínač pre moju aplikáciu?

Neriadené prepínače, ako sú Xelity, Xenterra alebo TREE, predstavujú typický cenovo najvýhodnejší spôsob prepojenia Ethernetových zariadení v malých a/alebo lokálnych sieťach. Tieto prepínače v zásade zaisťujú, že Ethernetové dáta prúdia bez kolízií. Ako sprostredkovacie body pridávajú do siete ďalšie porty a neposkytujú inteligentné funkcie, ani nedokážu riadiť sieťovú prevádzku. V priemyselných prostrediach sa neriadené prepínače často používajú v malých sieťach.

Riadené prepínače znamenajú pre konfiguráciu portov a zariadení rozsiahle možnosti. Preberajú dôležité funkcie pre chybovú analýzu, sieťovú diagnostiku a mechanizmy redundancie. Tieto prepínače optimalizujú prenos dát, ale zvyšujú konfiguračné úsilie, a tým aj celkové náklady. Ich použitie v sieti však prináša výhody, ktoré poskytujú väčšiu možnosť kontroly vrátane prípadov, keď je potrebný diaľkový prístup. Riadené prepínače umožňujú určenie priority balíkov zaisťujúc, že dáta citlivé na čas dostanú v sieti vyššiu prioritu. V neposlednom rade môžu byť riadené/monitorované programovateľným logickým aom (PLC) prostredníctvom Profinetového pripojenia. 

Aké sú prínosy prepínačov typu Power over Ethernet (PoE)?

Prepínače PoE ako PoE Tree spoločnosti Murrelektronik sú skvelým spôsobom redukcie počtu káblov v inštalácii tým, že napätie a dáta sú v jednom kábli. Prepínače PoE odstraňujú potrebu dvoch káblov – jedného na komunikáciu a druhého na napájanie cez Ethernetové zariadenie. Vďaka svojmu meniču napätia typu „step-up“ dokážu prepínače PoE Tree napájať skenery, IP telefóny, kamery s napájaním 48 V jednosmerného prúdu (direct current – DC) a mnoho ďalších zariadení PoE s napájaním 12/24 V DC. Booster prepínača PoE Tree sa v jednom prepínači prispôsobí príkonu až do 120 W (30 W na jeden port). Inou výhodou je, že prepínače PoE Tree používajú štandardné 8-pólové káble RJ45. 

Prečítaj si taktiež:  Excelentnosť v sieťovej technike | Best Practice

Čo treba zvažovať pri plánovaní siete?

Problémy, ktorým čelia tímy zaoberajúce sa elektrickými návrhmi, sa nesmú podceňovať. Počas fázy navrhovania strojového vybavenia treba zvážiť mnoho premenných. Len pár záležitostí, ktoré treba vziať do úvahy, predstavujú faktory ako počet Prínosy a výhody Ethernetových prepínačov/ SwitchovEthernetových zariadení, záťaž v sieti, doba odozvy a infraštruktúra. Prepínače spoločnosti Murrelektronik (Xelity, Xenterra a Tree; neriadené aj riadené, so stupňom krytia IP20 alebo IP67) sa dajú kombinovať, aby tak poskytovali výkonné a cenovo dostupné riešenie, ktoré odstraňuje problematické miesta a zvyšuje výkonnosť akejkoľvek aplikácie na báze Ethernetu.

Prepínače PoE Tree redukujú elektrické zapojenie a používanie štandardných 8-pólových káblov RJ45.

Ako môžu prepínače pomáhať pri zjednodušovaní elektrického zapojenia a znižovaní doby montáže?

Prepínače sú potrebné pri pridávaní flexibility do systémov založených na Ethernete, no nikto nepovedal, že musia byť nevyhnutne namontované vo vnútri skríň. Prepínače so stupňom krytia IP67, ako Tree67 spoločnosti Murrelektronik, sú skvelou voľbou, ktorá šetrí priestor v skriniach, znižujú náklady na elektrické zapojenie a zlepšujú časové nároky odovzdávania do prevádzky a odstraňovania chýb. Tieto prepínače, ktoré sa dajú namontovať až 100 m od hlavnej skrine, pomáhajú optimalizovať kladenie káblov bez toho, že by to ohrozilo flexibilitu siete. V kombinácii so širokou ponukou priemyselných Ethernetových káblov s kódom D alebo X od spoločnosti Murrelektronik sú prepínače IP67 dokonalým riešením na prípravu akejkoľvek Ethernetovej siete typu „plug and play“.

  • Problémy, ktorým čelia tímy zaoberajúce sa elektrickými návrhmi, sa nesmú podceňovať. Faktory ako počet Ethernetových zariadení, záťaž v sieti, doba odozvy a infraštruktúra predstavujú len pár záležitostí, ktoré treba vziať do úvahy.
  • Pri výbere priemyselných Ethernetových prepínačov je množstvo faktorov, ktoré treba zvážiť: výrobné prostredie, polohu prepínačov v sieťovej infraštruktúre a to, či majú byť riadené alebo neriadené.
  • „Prepínače PoE sú skvelým spôsobom redukcie počtu káblov v inštalácii tým, že napätie a dáta sú v jednom kábli.“

Tree67: nový model so stupňom krytia IP67 vybavený štyrmi alebo ôsmimi portami M12 (s kódom O)

Autor:

Murrelektronik Slovakia s. r. o. 

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA 

www.murrelektronik.sk

info@murrelektronik.sk 

+421 2 57 351 351