#01 Programovacie jazyky PLC

Programovacie jazyky PLC | Na začiatok sekcie o programovaní PLC by som rád uviedol jednu veľmi podstatnú myšlienku, ktorá platí nie len pri programovaní PLC, ale pri akomkoľvek type programovania. Či už ide o programovanie internetových stránok, počítačových aplikácii, mikropočítačov či PLC, stále platí rovnaké pravidlo:

Programátor sa učí programovaním.

                Pozrime sa však späť do roku 1993 -2003. Práve v tejto dobe vydal IEC International Electrotechnical Commission) štandard známy ako 61131. V danom štandarde nájdeme sekciu IEC 61131-3 ktorá obsahuje dokumenty venované práve programovacím jazykom PLC. Hlavným dôvodom pre vytvorenie tohto štandardu bolo práve zjednotenie - štandardizácia existujúcich programovacích jazykov rôznych výrobcov PLC automatov. Povedzme si úprimne o koľko komplikovanejší by bol život programátora, keby sa pri rôznych výrobcoch PLC musel učiť nový spôsob programovania. Či už teda programujete PLC od Mitsubishi, Siemens, Beckhoff  či iného výrobcu, vždy sa stretnete s niektorými z programovacích jazykov popísaných v danom štandarde. Štandard IEC 61131-3 hovorí práve o piatich nasledovných spôsoboch programovania PLC, a teda Programovacie jazyky PLC sú:

1) Instruction List (IL) postupnosť inštrukcii - v nemčine (AWL)

Ide o programovací jazyk nižšej úrovne, ktorý je veľmi podobný assembleru. Takýto jazyk je predovšetkým vhodný skôr iba pre malé projekty, alebo pre tvorbu uzavretých funkcií. V dnešnej dobe je však pre svoju zložitosť využívaný iba veľmi málo keďže dnes nájdeme iné jednoduchšie a prehľadnejšie spôsoby programovania. IL_list

2) Structured Text (ST) - štruktúrovaný text

Pri ST ide o programovací jazyk vyššej úrovne. Môžeme ho prirovnať programovacím jazykom "C", Pascal a iné. Svojich priaznivcov si "ST" preto nachádza predovšetkým medzi programátormi, ktorí sú zvyknutý pracovať práve s programovacími jazykmi vyššej úrovne. ST_Structured_Text | programovacie jazyky PLC

3) Ladder Diagrams (LD) - jazyk kontaktných (reléových) schém - v nemčine (KOP)

Daný programovací jazyk môžeme prirovnať ku tvorbe elektrických reléových schém. Na rozdiel od predošlých programovacích jazykoch (IL, ST) je LD grafický spôsob programovania. V dnešnej dobe je veľmi obľúbeným a využívaným jazykom z dôvodu svojej jednoduchosti tvorby vlastného programu, prehľadnosti zápisu, čítania kódu a jednoduchej diagnostiky v prípade poruchy zariadenia. funkcia TON | programovacie jazyky PLC

4) Function Block Diagram (FBD) - jazyk funkčných blokov - v nemčine (FUP)

Ide opäť o grafický spôsob programovania, kde využívame na programovanie funkčné bloky na ktoré pripájame vstupy a výstupy. Každá z funkcii (časovače, matematické operácie a iné) má svoje označenie a svoj vlastný blok, ktorý následne spájame dokopy s ostatnými blokmi s cieľom vytvorenia vlastného programu podľa vopred nadefinovaného algoritmu. FBD | programovacie jazyky PLC

5) Sequential Function Chart (SFC)

Tak ako predošlé dva programovacie jazyky tak aj tento môžeme považovať sa grafický programovací jazyk. V súčasnej dobe je veľmi obľúbený, a to predovšetkým pre vytvorenie sekvenčných programov. V preklade ak potrebujeme naprogramovať sled po sebe nasledujúcich udalostí je vhodné využiť práve daný typ programovania - SFC. Ako príklad si môžeme uviesť jednoduchú postupnosť krokov potrebných pre naprogramovanie: (1. kontrola inicializácie pracoviska 2.vlož diel 3. skontroluj prítomnosť dielu 4. uzavri úpinky 5. opracuj diel 6. odopni úpinky  7. zinicializuj pracovisko). sfc

Vysvetleniu a základom programovania jednotlivým typom programovacích jazykov sa budeme zaoberať v osobitných sekciách.

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi