CNC - 7 základných informácií, ktoré musíte vedieť! FANUC

Obrábacie stroje CNC sú kľúčovou hybnou silou modernej priemyselnej výroby založenej na aizácii. Tajomstvom ich úspechu je riadiaci systém, vďaka ktorému dokážu pracovať takmer samé. Ako CNC stroje vlastne fungujú?

Prinášame 7 kľúčových vecí, ktoré o nich musíte vedieť.

1. Prečo sa im hovorí CNC stroje?

Skratka CNC je odvodená od anglického Computer numerical control (CNC), čo v preklade znamená počítačom (číslicovo) riadený stroj. Predchodcom CNC stroja bol NC stroj, ktorý vznikol už v 50. rokoch 20. storočia. Jednalo sa o stroj s číslicovým riadením (numerical control). To znamená, že bol riadený nie ručnou obsluhou ako klasické stroje, ale pomocou naprogramovaných príkazov, skladajúcich sa z čísiel a písmen (alfanumerických znakov), do riadiaceho systému stroja. Od 70. rokov potom boli NC stroje nahradzované práve CNC strojmi, do ktorých riadiacich systémov bol navyše aplikovaný počítač, čím sa zjednodušilo ich ovládanie a rozšírilo ich využitie.

2. Ako prebieha obrábanie na CNC strojoch?

Obrábanie všeobecne označuje technologický proces, kedy je určitému predmetu daný požadovaný tvar, a to pomocou odoberania materiálu. Za základné obrábacie stroje možno považovať napríklad frézu, vŕtačku či sústruh. Základnou myšlienkou NC, respektíve CNC technológie bolo uvedené obrábacie stroje zaizovať, a tak už pri výrobe nie sú ovládané mechanickým pohybom užívateľa. CNC stroj ich už vykonáva sám na základe príkazov užívateľa zadaných do riadiaceho systému.

3. Ako CNC stroj vytvorí požadovaný produkt?

Do obrábacích CNC strojov sa pri výrobe samozrejme nedávajú príkazy jednotlivo. Do riadiaceho systému CNC stroja sa nahrá celý program, ktorý je tvorený jednotlivými príkazmi. Stroj potom podľa tohto tzv. CNC programu relatívne samostatne robí jednotlivé úkony. CNC programátor teda musí program napísať tak, aby podľa neho stroj bol schopný vytvoriť požadovaný tvar predmetu - krok za krokom. Pozrite si nasledovnú simuláciu.

4. Čo obnáša obsluha CNC strojov?

Úlohou obsluhy CNC stroja je okrem iného sledovať, či stroj skutočne pracuje správne, respektíve či je CNC program napísaný správne. Operátor CNC obrábacích strojov musia tiež nastaviť funkciu stroja, nastaviť parametre, zostaviť nástroje či upnúť a vyrovnať obrábané časti materiálu. 5. Aké materiály vie obrábacie CNC stroje obrábať? Na CNC obrábacích strojoch možno obrábať širokú škálu materiálov. Ku najčastejším patria rôzne druhy kovov. Okrem nich však možno obrábať napríklad drevo, sklo či plast, a dokonca aj grafit či gumu a podobne.

6. Čo sú CNC obrábacie centrá?

Aký je rozdiel medzi CNC obrábacím strojom a CNC obrábacím centrom? V rámci CNC technológie najprv vznikali jednoúčelové stroje, ktoré boli využiteľné len pre jeden druh operácie. Výroba produktu však štandardne vyžaduje viac druhov operácií, a preto začali vznikať viacúčelové stroje, ktorým sa hovorí práve CNC obrábacie centrá.

Prvé CNC obrábacie centrum menom FANUC ROBODRILL vytvorila už v roku 1972 spoločnosť FANUC, pričom spolu s novými objavmi v CNC technológiách odvtedy dochádza k jeho neustálemu zdokonaľovaniu. Dnes si ho môžete zaobstarať v troch veľkostiach.

www.fanuc.eu
7. Aké výhody poskytujú CNC obrábacie stroje?
Multifunkčné CNC obrábacie centrá dokážu znížiť počet medzikrokov vo výrobnom procese, čo výrobu výrazne urýchli. Vďaka aizácii je proces výroby efektívnejší a bezpečnejší, nakoľko proces sa odohráva v uzavretej bunke. Významným benefitom, ktorý plynie z obrábania na CNC strojoch je tiež značná úspora nákladov. Stroje sú navyše veľmi presné, preto je minimalizované množstvo odpadu a vyrobenej súčiastky sú takmer dokonalé.
FANUC Czech s.r.o www.fanuc.eu/sk factoryaion.cz