#05 CNC | 5 osové obrábacie centrá

Pri trieskovom obrábaní je veľmi častou požiadavkou na obrábacie stroje ich variabilnosť. To znamená, že sú schopné pružne reagovať na zmeny rozmerov a tvarov obrobkov. CNC obrábacie stroje sa využívajú hlavne v pružnej aizácii práve kvôli tejto variabilnosti.

5 osové obrábacie centrá

Od klasických konvenčných fréz predstavujú 5 osové obrábacie centrá vrcholovú etapu rozvoja obrábacej techniky. Vyznačujú sa 3 pracovnými osami X,Y, Z a prídavnými osami, ktoré umožňujú natáčanie okolo nich A,B. Natáčaním osí je možné polohovať obrobok pootočením okolo jednotlivých osí.  Využitie 5 osí umožňuje obrábanie zložitých a tvarovo náročných súčiastok, ktoré nie je možné vyrobiť na klasických konvenčných frézach.

Využitie 5 osových CNC strojov

Ako už bolo vyššie spomenuté pri obrábaní 5 osovým CNC strojom je charakteristickým znakom schopnosť efektívne pracovať a obrábať s požadovanou presnosťou tvarovo zložité súčiastky. Nie vždy je ale pravdou, že 5 osové CNC stroje sa využívajú len na takéto obrábania. Častokrát sú využívané aj na menej zložité súčiastky a to z dôvodu, že sa vyznačujú svojou variabilnosťou. Z tohto dôvodu si  častokrát firmy,  zadovážia CNC 5 osové obrábacie centrum pomocou ktorého dokážu obrábať, tak tvarovo zložité súčiastky ako aj jednoduchšie súčiastky a dokážu tak pružne reagovať na požiadavky trhu.

Rozdiel medzi 5 osovými a 3+2 osovými obrábacími strojmi

V praxi sa môžeme stretnúť s pojmami 5 osové CNC stroje a 3 + 2 osové obrábacie stroje. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať totožné je medzi nimi rozdiel. Obidva stroje sú doplnené o prídavné osi, avšak nepredstavujú rovnaké prevedenie. Hlavným rozdielom 3+2 CNC obrábacích strojov je to, že na polohovanie obrobku je použitý sklopný otočný stôl, ktorý je často jednoduchším a lacnejším spôsobom dosiahnutia 5 stranného obrábania.

Rovnako ako v prípade konfigurácie 5 osového obrábacieho stroja sú pri 3+2 osových strojoch eliminované ďalšie nastavenia a znižuje sa čas výroby. Systém 3+2 tiež používa kratší a robustnejší rezný nástroj v porovnaní s bežným trojosovým obrábacím strojom. To vedie k vysokej presnosti. Na druhej strane hlavnou výhodou 5 osového frézovacieho stroja je to, že rozširuje limity týkajúce sa typov geometrií súčiastok na ktorých sa môže pracovať. Je dôležité rozlíšiť či je potrebné na danú súčiastku potrebné využitie 5 osového obrábacieho stroja alebo stačí 3+2 osový.

Výhody 3+2 obrábania

  • Kratšie a pevnejšie nástroje,
  • Vysoká rozmerová presnosť,
  • Predlžuje sa životnosť nástrojov,
  • Vyššia kvalita povrchu,
  • Nižšie pracovné časy,
  • Redukuje sa počet nastavení.

Výhody 5 osového obrábania

  • Obrábanie tvarovo náročných prvkov,
  • Znižuje sa programovací čas,
  • Lepšia kvalita povrchov,
  • Redukuje sa počet nastavení.

Systém posuvov v jednotlivých osiach ako aj natáčanie pracuje plynulo, čo umožňuje dosahovať vysokú presnosť a skracuje výrobné časy na minimum. Hlavným cieľom CNC strojov je znížiť prestoje na minimum s cieľom čo najväčšieho využitia stroja na výrobu. Aby bola výroba plynulá a bez prerušení CNC stroje využívajú aj systémy:  aická výmena nástrojov a aická výmena obrobkov. Zdroje:

Autor: Ján Adamec | DailyAutomation | adamec@dailyaion.com