#04 CNC aická výmena obrobkov

Automatická výmena obrobkov (AVO) sa uplatňuje hlavne pri obrábacích centrách a používaná je pri pružných výrobných systémoch.

Hlavným dôvodom prečo sa využíva aická výmena obrobkov je zvýšenie efektívnosti stroja znížením prestojov, ktoré vznikajú pri upnutí polotovaru a výbere obrobku.

Pri aickej výmene sú obrobky aicky vymenené po dokončení obrábania. Na výmenu sa využíva niekoľko typov systémov.

Hlavnými požiadavkami na aickú výmenu obrobkov (AVO) sú:

 • rýchlosť výmeny obrobku,
 • presnosť zakladania obrobku,
 • bezpečnosť upnutia,
 • možnosť obrábania z 5-tich strán,
 • minimalizovanie deformácií obrobku pri upnutí.

Upínanie obrobkov prebieha mimo pracovnú oblasť stroja a tak nie je nutné zastavovať stroj. Týmto sa zvyšuje produktivita práce. Obrobky sa upínajú buď na technologické palety alebo na pracovný stroj stola.  Technologická paleta je normovaná a často nahrádza pracovný stroj. Využíva sa ako skľučovadlo alebo prvok na ktorom je obrobok upnutý. Má presne definovanú polohu obrobku a zabezpečuje dostatočnú presnosť pri opakovaných upnutiach. Používa sa pri plochých a rozmerných prírubových súčiastkach.

Rozdelenie paliet podľa upínania ku stroju

Na upínanie technologických paliet ku stroju sa využívajú technológie, ktoré zabezpečujú dostatočnú tuhosť a pevnosť. Týmito technológiami sú:

 • Halder - pripojenie palety pomocou upevňovacích čapov,
Automatická výmena obrobkov
Halder
 • Pascal- upínacie puzdro, upínanie prostredníctvom guličiek,
Automatická výmena obrobkov
V-tech
 • Erowa - pneumatické puzdro, upínanie pomocou guličiek,
Automatická výmena obrobkov
 • Schunk - pneumatické puzdro, upínanie pomocou čapov.
Automatická výmena obrobkov | Schunk
Schunk

Obrobky sa k paletám upínajú pomocou závitových otvorov, T drážok alebo lícovaných skrutiek.

Výmenníky paliet

Aby bolo možné aicky vymieňať polotovary za obrobky je potrebné využiť výmenníky, ktoré zabezpečia výmenu pripravených polotovarov za opracované obrobky. Využitím takéhoto systému nedochádza k nežiadúcim prerušeniam stroja a zvyšuje sa efektívnosť. Výmenníky sa rozdeľujú na:

 • otočné,
 • lineárne,
 • portálové,
 • reťazové,
 • roboty a manipulátory.

V prípade, že je zvolený akýkoľvek systém výmeny obrobkov vždy je hlavným cieľom dosiahnuť čo najkratší čas výmeny obrobeného obrobku za neobrobený. V prípade takejto výmeny je potrebné myslieť aj na bezpečnosť pracovníkov a preto je v prípade potreby nutné aplikovať bezpečnostné prvky ktoré zabránia vzniku rizika pri výmene.

Zdroje:

Autor: Ján Adamec | DailyAutomation | adamec@dailyaion.com