Výkonný multitalent | Priemyselný počítač Vario-X

Spoločnosť Murrelektronik s riadiacou jednotkou Vario-X ponúka robustný a spoľahlivý priemyselný počítač pre náročné použitia v produkcii a výrobe.

Vario-X od spoločnosti Murrelektronik je modulárne vyvinutý automatizačný systém, ktorý prináša snímače a akčné členy decentrálne do priameho strojného prostredia a ponúka flexibilné, ako aj škálovateľné riešenie pre všetky aplikácie. Spoločnosť Murrelektronik s riadiacou jednotkou Vario-X teraz vyvinula výkonný a mnohostranný priemyselný počítač, ktorý sa ako decentrálna riadiaca jednotka používa buď ako ústredný prvok stroja alebo sa dá zapojiť do nadradenej riadiacej siete. Okrem veľkého množstva fyzických rozhraní ponúka aj široké spektrum komunikačných protokolov. Na základe druhu ochrany IP67 je možná inštalácia priamo na stroji, čo zase umožňuje moderné decentrálne inštalačné koncepty bez skriňových rozvádzačov.

Všestranné použitie

Riadiaca jednotka Vario-X boduje svojim výkonným štvorjadrovým procesorom, ktorý umožňuje krátke doby cyklov a spracovanie veľkého objemu údajov. Vďaka funkcionalite CODESYS V3 SPS môže riadiaca jednotka Vario-X sebestačne prevziať riadenie strojov a zariadení. Funkcionalita EtherCAT Master umožňuje vysokovýkonné napojenie poľných zariadení, napríklad pohonov alebo I/O modulov. Riadiaca jednotka Vario-X sa dá prostredníctvom rozhraní PROFINET alebo EtherNet/IP Device zapojiť do nadradených riadiacich systémov. Pomocou riadiacej jednotky Vario-X sa tak dajú sebestačne automatizovať moduly stroja, ktoré potom vzájomne komunikujú prostredníctvom nadradeného riadenia.

Vo funkcionalite CODESYS V3 je možné vytvoriť vizualizácie a tieto sa dajú zobraziť ako WebVisu na ľubovoľných lokálnych alebo vzdialených zobrazovacích a ovládacích prístrojoch, ako sú HMI, smartfóny, tablety alebo počítače. Nezávislé rozhrania gigabitového eternetu okrem toho umožňujú bezpečné napojenie do cloudu. Riadiaca jednotka Vario-X sa tu nedá používať iba ako brána EDGE, ale ako riadiaca jednotka EDGE môže prevziať aj predbežné spracovanie údajov, ako aj komunikáciu od snímača po cloud. Integrované snímače prediktívnej údržby medzitým monitorujú stav systému Vario-X.

Viac informácii: www.murrelektronik.sk Murrelektronik Slovakia s.r.o

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk

info@murrelektronik.sk 

+421 2 3211 1127