Excelentnosť v sieťovej technike | Best Practice

Nespravované sieťové prepínače Murrelektronik sú štandardom v robotických kabínach HandlingTech

Špecialista na aizáciu HandlingTech vyvíja a realizuje moderné modulárne manipulácie v oblasti priemyselnej výroby. Vo vysokovýkonných robotických kabínach prispievajú nespravované 8-portové a 16-portové sieťové prepínače od spoločnosti Murrelektronik významnou mierou k jednoduchému a kompaktnému sieťovému prepojeniu účastníkov siete Ethernet.

Osem a osem nie je šestnásť

Pri veľkých množstvách údajov môžu sieťové prepínače Xelity pri komunikácii naraziť na svoje komunikačné limity. Tu potom vstupujú do hry nespravované prepínače Tree16 TX od spoločnosti Murrelektronik. 16-portový nespravovaný prepínač má dva Gigabit Ethernet uplink porty a 14 Fast Ethernet downlink portov.

Dennis Zimmer, produktový manažér sieťových prepínačov v spoločnosti Murrelektronik, vysvetľuje, v čom spočíva rozdiel medzi týmito 16-portovými sieťovými prepínačmi v porovnaní s niektorými riešeniami konkurentov na trhu, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom spojených 8-portových sieťových prepínačov:

„Človek by si myslel, že osem a osem je šestnásť. V tomto prípade to však tak určite nie je.

Pretože prepojenie medzi oboma 8-portovými sieťovými prepínačmi nie je dimenzované na spracovanie veľkých množstiev údajov. Náš prístroj je čisto 16-portovým sieťovým prepínačom so zodpovedajúcim riadiacim čipom. Navzájom spojené sieťové prepínače sú síce cenovo výhodnejšie, náš 16-portový sieťový prepínač je však spoľahlivý a má potrebnú vysokú výkonnosť.“ Marco Balzuweit zo spoločnosti HandlingTech podčiarkuje: „Pri 16-portových sieťových prepínačoch od Murrelektronik sme nemali ešte žiadne výpadky.“

Najmä pri riešeniach špeciálnych strojných zariadení, kde je navzájom prepojených viacero veľkých robotických a obrábacích modulov, sa vždy vyskytujú prípady, keď sú potrebné vysokovýkonné gigabitové porty nespravovaných 16-portových sieťových prepínačov. Jedným z príkladov je veľké zariadenie na obrábanie hriadeľov, v ktorom je obrábací stroj umiestnený medzi dvoma robotickými kabínami od spoločnosti HandlingTech.

Spracovanie údajov z kamery sa vykonáva nezávisle na samostatnom počítači. V tomto zariadení sú 16-portové sieťové prepínače zodpovedné za zvyšok komunikácie medzi robotickými systémami. Dva gigabitové porty zaisťujú pritom komunikáciu s nadradeným riadiacim systémom, zatiaľ čo ostatné 100 Mbit porty zhromažďujú rôznych účastníkov v kabíne.

Úlohou prvej robotickej stanice je vybrať obrobky z mriežkového boxu a naložiť obrábací stroj. Obrobky sa do zariadenia privádzajú cez mriežkový box, v ktorom sú hriadele umiestnené neusporiadane. Robot uchopuje konštrukčné diely na základe plánovania trasy založenej na mračne bodov. Na základe údajov z kamerového systému nad mriežkovým boxom sa vygeneruje mračno bodov za účelom výpočtu najlepšieho bodu priblíženia pre uchopovač robota. Robot vybavený výmenným uchopovacím systémom uchopí konštrukčný diel pomocou magnetického uchopovača a umiestni ho do schránky, kde sa vyrovná. Potom naloží obrábací stroj na obrábanie obrobku. Robot v ďalšej kabíne následne vyloží obrobené hriadele z obrábacieho stroja a zabalí diely priamo do kartónových krabíc s blistrovou medzivrstvou.

Na jedno zariadenie dva sieťové prepínače

Henning Schultz:

„Štandardne poskytujeme dva sieťové prepínače Xelity pre každú štandardnú robotickú kabínu, aby sme, ak je to možné, oddelili Ethernet a PROFInet.

Aj keď je možno obsadených iba štyri alebo päť portov – v najvyššej fáze rozširovania ich budeme potrebovať všetky. Pre nás je tiež dôležitý určitý štandard pre našu konštrukciu, ako aj pre výrobcov rozvodných skríň. Sieťové prepínače od spoločnosti Murrelektronik sú dnes súčasťou takmer každého nášho zariadenia.“

Priemyselné PC, robot, ako aj bezpečnostné systémy a systémy vzdialenej údržby sú k sieťovému prepínaču pripojené pomocou Ethernet TCP/IP, rovnako ako rozhranie na vonkajšej strane rozvodnej skrine, aby sa rozvodná skriňa pri servisných prácach nemusela otvárať. To znamená, že obsadená je väčšina portov a jeden alebo dva porty zostávajú ešte ako rezerva, napríklad na meracie úlohy v kabíne.

Kompaktné a cenovo výhodné

Od začiatku roku 2019 sú v štandardných robotických kabínach HandlingTech v oblasti sieťového prepojenia používané sieťové prepínače od Murrelektronik. „Dvierkami na vstup“ boli nespravované sieťové prepínače konštrukčného radu Xelity. Tieto zariadenia sú momentálne k dispozícii s 8 portami. Push-in svorky na elektrické pripojenie zjednodušujú kabeláž jednotlivých prepínačov. Zariadenia kladú prioritu na protokoly PROFInet a uprednostňujú preto dáta PROFInet pred ethernetovými dátami. Prenášať je s nimi možné dátové pakety až do 100 Mbit/s.

Henning Schultz pracuje v spoločnosti HandlingTech vo výrobe ako elektrikár a elektrokonštruktér. Jeho sieťové prepínače Xelity presvedčili doslova na prvý pohľad: „Kompaktný konštrukčný tvar 8-portových sieťových prepínačov Xelity je super. Vďaka svojim malým rozmerom sa dajú bez problémov umiestniť aj vedľa sieťového zdroja, stýkača alebo relé bez toho, aby sa musel vytvárať ďalší priestor na montážnej lište alebo v káblových kanáloch. Tiež sa mi zdá veľmi praktické jednoduché napájanie cez push-in svorky, zatiaľ čo mnoho konkurentov na trhu má ďalšiu zástrčku so skrutkovacími krytkami, čo komplikuje pripojenie. Veľkosť, haptika, funkcia, ako aj cena sieťových prepínačov Xelity sú jednoducho perfektným konceptom.“

Sieťovými prepínačmi Xelity sú vybavené nielen nové zariadenia. Mnoho starších zariadení ešte nie je štandardne vybavených zbernicovým systémom a Ethernetom. Experti na elektrotechniku spoločnosti HandlingTech majú opakovane skúsenosti pri rekonštruovaných zariadeniach, keď sa sieťové prepínače na žiadosť zákazníka často dodatočne integrujú do modernizačných opatrení. Nancy Locher, inžinierka predaja v spoločnosti Murrelektronik, dopĺňa. „Pri modernizačných opatreniach je miesto často obmedzujúcim faktorom. Tu je veľká kompaktnosť sieťových prepínačov Xelity veľkou výhodou.“

Významní hráči a dizajnoví pútači

„Inovatívna aizácia so systémom.“ Pre spoločnosť HandlingTech Automations-Systeme GmbH je tento slogan programom. Založená v roku 1994 ako nováčik v oblasti aizácie v pivnici rodičovského podniku na výrobu sústružených dielov, sa táto rodinná spoločnosť s konateľom Jörgom Hutzelom vyvinula na významného hráča v oblasti robotiky. Špecialista na aizáciu zo Steinenbronnu, mestečku južne od Stuttgartu, je v súčasnosti zabehnutý a dobre známy v oblasti aizácie robotov a na základe svojich štandardných robotických kabín vytvára riešenia špecifické pre zákazníka.

HandlingTech svojim zákazníkom naďalej ponúka základné ekonomické robotické kabíny, pričom však smerom nahor neexistujú žiadne limity. „Čím väčšia výzva, tým lepšie“, je motto tejto spoločnosti. Ako systémový partner môže spoločnosť dohliadať na projekt od čistého listu papiera po realizáciu systému a dokonca ešte ďalej. Jej ponuka služieb siaha od poradenstva a plánovania cez konštrukciu a montáž až po rozsiahle popredajné služby. „Naše korene spočívajú v konštrukcii špeciálnych strojov. Zákazníci od nás jednoducho očakávajú riešenie problémov“, zdôrazňuje Gregor Großhauser, ktorý je v spoločnosti HandlingTech zodpovedný za oblasť predaja a marketingu.

HandlingTech | Murrelektronik sieťové prepínače

Automatizačné systémy od spoločnosti HandlingTech ako sebestačné stroje alebo v rámci strojných adaptácií umožňujú úplnú aizáciu priemyselných procesov. Modulárne systémy sa dajú jednoducho a ekonomicky prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka na stroj. Od štandardných systémov po vysoko komplexné špeciálne zariadenia s doplňujúcimi procesmi a aizovaným podávaním dielov neexistujú takmer žiadne limity.

Robotické kabíny sa vyznačujú nielen svojou flexibilitou, sú tiež skutočnými pútačmi pohľadov. Špecialisti zo Steinenbronnu vsádzajú na systémy s premyslenou konštrukciou a za svoj prepracovaný dizajn, ktorý prepožičiava spoločnosti HandlingTech jedinečné postavenie na trhu, už získali niekoľko ocenení za dobrý priemyselný dizajn, vrátane renomovaného ocenenia iF product design award za inovatívne stvárnenie.

Osvedčené partnerstvo

Pri komponentoch pre svoje aizačné riešenia vsádza spoločnosť na externých partnerov, ktorí jej poskytujú premyslené, perspektívne riešenia a systémy. V oblasti decentrálnej aizačnej techniky je Murrelektronik GmbH s celosvetovou pôsobnosťou už mnoho rokov osvedčeným partnerom.

Marco Balzuweit je v spoločnosti HandlingTech zodpovedný za elektrickú konštrukciu. Hovorí: „Začiatok spolupráce tvorili rozbočovače z rodiny Exact od spoločnosti Murrelektronik, ktoré úlohou bolo zhromažďovať údaje zo snímačov v poli a prenášať ich do rozvodnej skrine. Po nich nasledovali rôzne konštrukčné rady sieťových zdrojov. V súčasnosti sa v prevažnej miere používajú spínacie zdroje z radu Emparro. V nedávnej minulosti sa spoločnosť HandlingTech rozhodla, že bude aj pri I/O rozbočovačoch v rozvodnej skrini používať produkty od Murrelektronik. I/O systémy konštrukčného radu Cube20S v súčasnosti integrujú kompletné digitálne vstupy a výstupy v jednej kabíne a prenášajú ich do priemyselnej zbernice. Využívame tiež rozsiahly program spojovacej techniky od spoločnosti Murrelektronik.“

Silní aj v oblasti podpory

HandlingTech & Murrelektronik - sieťové prepínače
Úspešný tím: Marco Balzuweit a Henning Schultz zo spoločnosti HandlingTech a Nancy Locher a Dennis Zimmer zo spoločnosti Murrelektronik (zľava). (Zdroj: Murrelektronik)

Aj v ďalšej dôležitej oblasti vidí Henning Schultz prednosti spoločnosti Murrelektronik: v oblasti podpory. „Ak mám technickú otázku alebo akútny problém, rýchlo môžem telefonicky kontaktovať produktového, prípadne aplikačného inžiniera. Pri konštrukcii špeciálnych strojov, kde sa objednávky získavajú aj dodacím termínom, je nevyhnutná okamžitá reakcia. Ak potrebujem rýchlu pomoc, u Murrelektronik ju dostanem.“ Tento elektrokonštruktér dopĺňa: „Okrem toho je dôležité, že spoločnosť Murrelektronik uvádza na trh len produkty zrelé pre trh.“

Produktový manažér Dennis Zimmer zo spoločnosti Murrelektronik na to odpovedá: „Keď máme produkt dokončený, ideme s ním k zákazníkom, aby sme získali ich spätnú odozvu. Aj sieťový prepínač Xelity sme firme HandlingTech vopred predstavili. Naši zákazníci najlepšie poznajú požiadavky na produkt a vedia nám povedať, či je produkt dobrý a kde je možné ešte niečo vylepšiť. Je to forma spoločného vývoja spolu so zákazníkmi.“

Pre viac info klik na Sieťové prepínače: www.murrelektronik.sk  Murrelektronik Slovakia s. r. o. Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351