#10 Prvky rozvádzača | Motorový spúšťač

Motorový spúšťač slúži na zapínanie a vypínanie trojfázových indukčných motorov, ktore sú používané v inštaláciách nízkeho napätia. Ich úlohou v elektrickom obvode je ochrániť motory proti preťaženiu, nadprúdu a skratovému prúdu.

Skladajú sa z:

-tepelnej spúšte ktorá je ochranu proti nadprúdu a preťaženiu -elektromagnetickej spúšte ktorá je ochranou voči skratovým prúdom -spínacieho mechanizmu Spínací mechanizmus je mechanický, trojpólový, zvyčajne spínaný mechanickými tlčítkami umiestnenými na motorovom spúšťači (ŠTART/STOP) V prípade veľkých alebo špeciálnych motoroch môže byť spúšťanie motorov prostredníctvom motorových spúšťačov vykonávané aicky, vtedy majú spínací mechanizmus elektromagnetický. Pri veľmi malých motoroch spúšťač nieje treba, môžu byť spúšťané jednoduchým zapojením do elektrickej zásuvky, spínačom alebo ističom.

Veľmi veľké motory ( bežiace na tisícoch voltov) môžu využívať výkonové ističe ako spínacie prvky namiesto motorového spúšťča. V našich rozvádzačoch označujeme motorové spúšťače značkou QF.

motorový spúšťač
motorový spúšťač

Chceš sa viac dozvedieť o prvkoch elektrického rozvádzača? Prečítaj si naše príspevky TU.

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE

MELS Logo