Spoločnosti SPINEA® a NIDEC otvárajú dvere konkurenčnej spolupráci s cieľom maximálne uspokojiť požiadavky zákazníkov

 SPINEA® a NIDEC | Výsledkom spolupráce týchto dvoch spoločností je špeciálny výrobok určený pre izraelskú spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom radarov. Konečný výrobok predstavuje integráciu planetového prevodu Nidec a cykloidného redukčného prevodu TwinSpin® od spoločnosti SPINEA®.

SPINEA a NIDEC

Spoločnosť Nidec Corporation je dominantným japonským výrobcom elektromotorov. Výrobky spoločnosti sa inštalujú do pevných diskov, elektrických zariadení, vozidiel a výrobných zariadení. V posledných rokoch spoločnosť vyvíja a vyrába všetky princípy presných prevodoviek od planétových prevodoviek, harmonických prevodoviek až po cykloidné prevodovky. Spoločnosť Nidec zaznamenala obrovský obchodný rozmach s vysokou diverzifikáciou výrobkov a intenzívnym prístupom do Európy, kde kúpila výrobné závody s vysokým technologickým pokrokom.

SPINEA katalóg

       Na druhej strane sa spoločnosť SPINEA, s.r.o. zamerala na vývoj a zlepšovanie technických parametrov presných redukčných prevodoviek. Spoločnosť už dosiahla vynikajúce výsledky v mnohých oblastiach. Spomeňme aspoň dva jej projekty, v ktorých boli použité redukčné prevody. Prvý sa týka projektu pozorovania extrémne vzdialených galaxií, určeného pre radarovú techniku ALMA umiestnenú v Južnej Amerike, a druhý je projekt umiestnenia magnetického poľa pre zrážky elementárnych častíc v Európskej organizácii pre jadrový výskum vo Švajčiarsku, známej pod názvom CERN. V oboch prípadoch bola spoločnosť SPINEA, s.r.o., najvhodnejšou firmou schopnou splniť tieto extrémne technické požiadavky. Výsledkom spolupráce týchto dvoch spoločností je špeciálny výrobok určený pre izraelskú spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom radarov. Konečný výrobok predstavoval integráciu planetového prevodu Nidec a cykloidného redukčného prevodu TwinSpin® od spoločnosti SPINEA. Spojením týchto dvoch výrobkov upravených zo štandardného portfólia vznikol prevodový mechanizmus s vysokým prevodovým pomerom, veľmi vysokou presnosťou na výstupe a vynikajúcou účinnosťou celého prevodového mechanizmu. Celý prevodový systém sa vyznačuje maximálnou kompaktnosťou jednotky. Dosiahnutie takýchto extrémnych parametrov bolo možné vďaka významnej účasti inžinierov z oboch spoločností:

  1. Vysoký prevodový pomer.

Spoločnosti SPINEA, s.r.o. sa podarilo zabezpečiť štandardný prevodový pomer prostredníctvom jedného prevodového stupňa od 33 do 191. Spoločnosť Nidec ponúka planetové reduktory s jedným alebo dvoma prevodovými stupňami v rámci prevodového pomeru 4 - 100. Kombináciou týchto dvoch maximálnych prevodových pomerov je možné dosiahnuť maximálny prevodový pomer 19 100. Pomer medzi dosiahnutým prevodovým pomerom a celkovou hmotnosťou je jedinečný. Možné sú aj rôzne kombinácie štandardných výrobkov oboch spoločností, ktoré umožňujú zmenu prevodového pomeru podľa konkrétnych požiadaviek používateľa.

  1. Vysoká presnosť polohovania.

Presnosť celej jednotky závisí predovšetkým od presnosti posledného segmentu prevodového systému = vysoko presného redukčného prevodu TwinSpin®. Princíp redukčného prevodu umožňuje prevodový účinok prostredníctvom valčekov. Odvaľovanie komponentov vo vnútri redukčného prevodu je umožnené prostredníctvom valivého trenia. Tento typ trenia je oveľa menej energeticky náročný a vytvára menej vibrácií ako v prípade klzného trenia. Valivé trenie podporuje aj plynulý pomalý pohyb vo výstupnej oblasti a eliminuje kmitanie vyvolané vibráciami vrátane eliminácie chyby uhlového prevodu. Tieto vlastnosti sú veľmi cenené pri presnom pomalom určovaní polohy, navigácii a monitorovaní vzdialených objektov.

  1. Vysoká celková účinnosť.

Oba prevodové mechanizmy majú na tento parameter podobný vplyv. Celková účinnosť sa vypočíta ako násobok účinnosti planétového prevodu a redukčného prevodu. Tieto hodnoty nie sú v reálnom živote konštantné; menia sa s výstupným momentom a otáčkami. Princípy a technológie oboch hlavných komponentov umožňujú dosiahnuť maximálne vysokú účinnosť. Táto účinnosť je pomerne stabilná aj pri kolísaní teploty od extrémne nízkej teploty (-40 °C ) až po vysokú teplotu okolia (+50 °C). Pri spájaní dvoch nezávislých rotačných mechanizmov predstavuje nadmerná istota uloženia ložiska vždy problém. Takáto nadmerná istota ložiska vytvára dodatočné napätie počas spájania v dôsledku neúspešného nastavenia spojených rotujúcich častí. Takáto nadmerná neistota spôsobuje aj dodatočné trenie a výrazné zníženie účinnosti. Zvyčajne sa rieši pomocou pružne namontovaných alebo mimoriadne presných komponentov, ktoré sú schopné udržať súosovosť s presnosťou na mikrón (0,001 mm). Spoločnosť SPINEA, s.r.o. vykonáva technologické operácie na takejto extrémnej úrovni, preto pre nás nepredstavovalo problém zabezpečiť výrobu súčiastok s takouto vysokou presnosťou a dosiahnuť vynikajúce parametre vrátane kompaktnosti celého celku.

Odporúčame taktiež: KR 16 – výsledok najúspešnejšieho kooperačného projektu v histórii spoločnosti SPINEA ®

Koncepcia je vhodná na zabezpečenie extrémne pomalých, ale plynulých rotačných pohybov s možnosťou polohovania s presnosťou 25 oblúkových sekúnd prostredníctvom mechanickej jednotky. Ak je jednotka vybavená vysoko presným snímačom výstupnej polohy, je možné dosiahnuť hodnoty polohovania oveľa nižšie ako 1 oblúková sekunda. Konkrétne produkty boli vyvinuté a testované pre zákazníka v oblasti vývoja radarov, ktorý je dominantným hráčom v oblasti komunikačných, vojenských a vesmírnych projektov. Spoločnosť SPINEA, s.r.o. riešila technické problémy s podobne pozitívnym prístupom a je pripravená podieľať sa na riešení ďalších projektov s nadnárodnými spoločnosťami. Spoločnosť SPINEA, s.r.o. je veľmi flexibilná a dokonalá príprava celého výrobného procesu predstavuje jej silnú stránku - od zosúladenia návrhu koncepcie riešenia na mieru - až po finálny produkt.

Ing. Slavomír Sedlák - segmentový špecialista v SPINEA, s.r.o.