Řada Klippon ® Connect TTB pro propojení přístrojového transformátoru

Klippon ® Connect TTB | V aplikacích přenosu a distribuce elektřiny se transformátory proudu a napětí používají hlavně pro ochranné a měřicí funkce.

Společnost Weidmüller pro tuto aplikaci vyvinula nové svorky měřících transformátorů řady Klippon ® Connect TTB pro obzvláště jednoduché a bezpečné zapojení – i v rámci složitých obvodů.

Nejvyšší prioritou je zamezit chybám během provozu, protože ty mohou mít vážné následky pro personál a zařízení.  Za tímto účelem mají svorky měřících transformátorů Klippon ® Connect TTB jedinečný mechanismus rozpojovací páčky, tzv. „Make-Before-Break“ kontakt. Ten zvyšuje dostupnost systému a prodlužuje životnost celého rozváděče.

Dokladem kvality je rovněž schválení podle přílohy D normy IEC 60947-7-1.

Nová funkce nuceného zkratování

Klippon® Connect TTB
Kombinace odpojovací páčky, zkratovacího můstku a pákové spojky v jediném systému zajišťuje zkratování sekundárního vedení proudového transformátoru dříve, než dojde k podélnému odpojení.

Svorky měřících transformátorů řady TTB byly speciálně vyvinuty pro použití v sekundárních obvodech měřicích transformátorů. Pro bezpečné použití při odpojování nebo oddělování ochranných a měřicích zařízení svorka zkratuje proudový transformátor a tím zabraňuje vysokému napětí v sekundárním vinutí. Jednou z nejdůležitějších výhod nové svorky transformátoru je kontakt „Make-Before-Break“, který umožňuje až čtyři připojení. Zajišťuje, že je proudový transformátor svorky zkratován, než je odpojen od obvodu.  To brání přepětí na proudovém transformátoru a chrání transformátor před poškozením nebo dokonce zničením. Po zkratu na straně proudového transformátoru a současném odpojení primární strany lze snadno a bezpečně měřič/ochranné relé snadno a bezpečně odpojit.

Kombinace odpojovací páčky, zkratového můstku a pákové spojky v jediném systému, tj. funkce nuceného zkratu, zaručuje obzvláště jednoduché a bezpečné zapojení.

Bezpečné srovnávací měření

Klippon® Connect TTB
Nové svorky přístrojových transformátorů řady TTB mají obzvláště kompaktní design, což zaručuje minimální nároky na prostor v rozváděči.

Stejně snadné je například připojit referenční měřicí zařízení pro srovnávací měření. Díky patentovanému páčkovému připojení CM (Comparative Measurement) lze selektivně odpojit dvě svorkovnice a připojit kalibrované měřicí zařízení. Po měření se neztratitelná páčka vrátí do své původní polohy a kontakt „make before break“ zůstane aktivní. Unikátní vlastnost řady TTB, která zaručuje nejvyšší bezpečnost personálu a zařízení.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: Priemyslové elektro inštalácie vyžadujú inovatívne nápady – Weidmüller Klippon

Aktuální poloha páčky svorek měřících transformátorů řady TTB je snadno viditelná za všech světelných podmínek.  Odpojovací páčku lze ovládat ručně nebo standardním šroubovákem. Rovněž usnadňuje realizaci vícepólového spínání. Všechny ostatní prvky kompaktního systému svorkovnic byly také navrženy s ohledem na maximální bezpečnost, snadnou obsluhu a vysokou využitelnost, jak to vyžadují náročné měřicí aplikace. Všechny komponenty kritické z hlediska funkce a bezpečnosti jsou neztratitelně připojeny k svorkovnici.

Zámek spínače blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze, čímž zamezuje neúmyslnému vypnutí nebo zapnutí obvodů. Maximální flexibilitu zajišťují propojovací kanály umístěné před a za bodem odpojení. To znamená, že se standardizovaným příslušenstvím, jako jsou zkratovací můstky, pákové spojky a testovací zásuvky, lze implementovat i složitější požadavky na zapojení obvodů.

Společnost Weidmüller dále nabízí PE svorku se shodným bočním profilem, pomocí které lze velmi rychle a snadno provést zemní spojení.

Velké plochy pro značení a rozsáhlá paleta barev pro kódování svorek a příslušenství zajišťují přehlednost při instalačních a servisních pracích.

Klippon ® Connect TTB.
Jednoduché, rychlé a bezpečné připojení transformátorů proudu a napětí pomocí svorek měřících transformátorů Klippon ® Connect TTB.

Svorky měřících transformátorů TTB se také flexibilně přizpůsobují různým specifikacím zákazníků. Integrovaný kombinovaný klip umožňuje montáž na dva běžné profily montážních lišt G 32 a TH 35. Svorkovnice jsou navíc k dispozici s PUSH IN nebo šroubovým připojením. Pro zvláště citlivé aplikace je k dispozici systém průhledného ochranného krytu. Lze jej upevnit pouze tehdy, když jsou všechny připojovací komponenty ve své původní poloze. Tímto způsobem je sestava komplexně chráněna před nesprávným přepnutím, neoprávněným přístupem a znečištěním bez zhoršení možnosti vizuální kontroly.

Konfigurace produktu podporovaná daty a výběr příslušenství

Ve fázi plánování zařízení a systémů je nezbytná inteligentní interakce mezi digitálními daty produktů a vzájemně propojenými technickými nástroji. Weidmüller Configurator (WMC) obsahuje všechny datové soubory pro jednoduchou přípravu a výběr produktů ve fázi plánování.  Jednoduchá asistenční funkce zaručuje spolehlivou konfiguraci svorkovnice, i když uživatel nezná ani název produktu, ani číslo výrobku.  WMC se dále vyznačuje obzvláště racionální konfigurací produktu a jednoduchým výběrem položek důležitých pro bezpečnost.  Rozsáhlá databáze svorek přístrojových transformátorů řady TTB je již integrována do WMC.

Autor: Weidmüller