Každý pohyb pod lupou: montážne zariadenia monitorované kamerami | SICK

Bavorská spoločnosť RIBE Anlagentechnik vyvíja inovatívne montážne a skúšobné zariadenia. Priemyselné spracovanie obrazu od firmy SICK im pomáha identifikovať príslušné konštrukčné diely a monitorovať každý pracovný krok. Špeciálna koncepcia zariadenia by mohla byť priekopnícka aj pre ďalších výrobcov a subdodávateľov.

SICK

Spoločnosť RIBE Anlagentechnik preukázala svoje silné stránky najmä v oblasti technológií montážnych a skúšobných zariadení pre exteriéry/interiéry vozidiel. Konateľ Dietmar Heckel považuje technológiu cobotov a robotov s inovatívnymi riešeniami Industry 4.0 a konceptami digitalizácie nielen za pilier spoločnosti RIBE Anlagentechnik, ale aj za oblasť rastu vo všetkých priemyselných odvetviach.

Prečítaj si taktiež: Bezpečnostné kamerové systémy safeVisionary2 | SICK

Podľa Tobiasa Magga, projektového riaditeľa v spoločnosti RIBE, nadobúdala kontrola jednotlivých konštrukčných dielov v montážnych zariadeniach na význame. Tak napríklad pri konštrukcii vozidiel a strojov je teraz v prevádzke zariadenie na finálnu montáž nárazníkov, ktoré krok za krokom kontroluje, či bola vybraná a namontovaná správna konštrukčná časť podľa individuálnych požiadaviek. Výsledok vidí operátor priamo a prehľadne na monitore pred sebou.

Väčšia individuálnosť vyžaduje väčšiu kontrolu kvality

Či sa už jedná o cúvaciu kameru alebo ostrekovače čelného skla, skoro vždy sa pre jeden model vozidla ponúka niekoľko variantov – a to znamená rad variantov nárazníkov s rôznymi kombináciami. „Pri montáži sa tak stále zvyšuje potenciál chybovosti,“ vysvetľuje Tobias Magg. Každá následná oprava je nielen nákladná, ale aj nepríjemná pre imidž kvalitného výrobcu.

Pred zahájením spolupráce so spoločnosťou RIBE si Walter Spiegel, projektový inžinier v spoločnosti SICK, prizval k projektu aplikačného inžiniera. Išlo o to, doslova si na danú úlohu posvietiť. „Rozhodujúcou úlohou bolo vniesť do zariadenia viac svetla,“ hovorí s odkazom na montážne zariadenie. Mnohé z kamier, ktoré pôvodne prichádzali do úvahy, zobrazovali v tomto náročnom prostredí drobných dielov nevýrazné kontrasty – tmavé časti na čiernom pozadí nárazníka. Enormná intenzita svetla, a tým aj ostrosť videnia 2D kamerových systémov InspectorP642 preto nakoniec vo firme RIBE zvíťazila.

SICK

Veľká vzdialenosť kamery pokrýva široké pole pre montážne zariadenia

Kamera je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti 110 cm nad nárazníkom na pracovnom stole a je tak mimo rušivého priestoru. Operátor môže na vnútornej strane nárazníka montovať adaptér, hadice, kamery a ďalšiu elektroniku bez toho, aby riskoval nárazy do kamery. Iba s tromi kamerami je dosiahnuté veľké zorné pole, ktoré pokrýva celý nárazník. Aj preto hrala téma osvetlenia rozhodujúcu úlohu.

Tobias Magg poukazuje na akússi úľavu svojich zákazníkov: „Doterajšie štandardné senzory vyžadovali množstvo optických vlákien alebo jednotlivých senzorov.“ Prípadne viac kamier s protisvetlom a prídavným osvetlením.

SICK

Obrazové navádzanie zamestnancov

Stefan Hochhäuser bol taktiež ako produktový manažér vo firme SICK zapojený do projektu. „Akonáhle sa pracovník vzdiali od pracovného stola, aby si vzial ďalší konštručkný diel, spustí kontrolu svojej práce, a tým začne ďalší pracovný krok.“ Pohyby sníma malý 2D-LiDAR senzor TiM100 so zorným poľom 200°. Kompaktný senzor monitoruje priestor pred zariadením a pre spoločnosť RIBE bol ľahkým a cenovo výhodným riešením. Okrem iného preto, že ho bolo možné bezproblémovo integrovať do zariadenia a pretože poskytuje stabilné namerané hodnoty pohybov pracovníka.

SICK

Pomocou funkcie triggera 2D-LiDAR senzora TiM100 a senzora InspectorP642 je možné ihneď detekovať, či bol naposledy namontovaný správny diel. V prípade chyby – na obrazovke signalizovaná na červeno – nie je možné spustiť ďalší pracovný krok. „Ak je výsledok kontroly pozitívny, zobrazí sa pracovníkovi aicky ďalší krok,“ hovorí Stefan Hochhäuser. Názov produktu „Inspector“ nevznikol teda náhodou. Medzi ďalšiu výhodu zaraďujeme aj skutočnosť, že odpadajú desiatky stlačení tlačidiel pre spustenie kontrol.

SICK

Quality Inspection pomocou aplikácie v senzore

Predpoklad pre vyššiu produktivitu vyplýva zo samotného senzora, presnejšie povedané z jeho aplikácie Quality Inspection. Vďaka nej môže firma RIBE stanoviť rôzne inšpekčné úlohy už vopred. Pre kameru je možné teoreticky definovať až 16 úloh (kontrolných úloh).

Autor: SICK

SICK