Strojové videnie, kedy začať?

Strojové videnie | Pokiaľ uvažujete nad zlepšením procesu kontroly kvality, testovania, riadenia procesov v reálnom čase, zberu dát a monitorovania strojov, určite ste sa stretli s pojmom strojové videnie. Kedy a ako ho však vhodne implementovať? strojové videnie ATEsystem

Všeobecne je nadmieru dôležité pochopiť, ako strojové videnie funguje a v čom vám môže pomôcť vyriešiť aplikačné problémy vo výrobe alebo spracovaní. Strojové (počítačové) videnie znamená používanie kamery alebo viacerých kamier pre optickú kontrolu a analýzu objektov aickým spôsobom. Následne získané dáta je potom možné použiť na optimalizáciu riadenia procesov alebo výrobnej činnosti. Typickým použitím môže byť montážna linka, kedy sa po operácii vykonanej na diele spustí kamera, ktorá vytvorí aj spracuje snímku, vyhodnotí ju na základe vopred definovaných parametrov a prípadne na chybný kus upozorní. Kamera môže byť naprogramovaná na kontrolu pozície určitého predmetu, jeho farbu, veľkosť či tvar, alebo či je objekt prítomný alebo nie je. Môže tiež vyhľadať a dekódovať štandardné 2D maticové čiarové kódy, čítať tlačené znaky a mnoho ďalšieho

Jednou z hlavných výhod je zníženie nákladov, efektívnejšie využitie techniky a možnosť zamestnancov sústrediť sa na prácu s pridanou ľudskou hodnotou. Kľúčová je tiež spoľahlivosť.

Kamery a počítače sa na rozdiel od ľudských očí nikdy neunavia, odpadá tak do značnej miery ľudský faktor.

To so sebou nesie aj zjednodušenie a zrýchlenie procesov, kedy namiesto zdĺhavej vizuálnej kontroly nastupujú rýchle počítače. Samozrejmosťou je kvalita a presnosť kde sú finálne výrobky vďaka počítačovému videniu bez jediného kazu. Zníženie nákladov spojené s kamerovými systémami sa neobmedzuje iba na výrazne väčšiu úspešnosť pri eliminácii chýb, ale aj na to naviazanú efektivitu práce strojov a nižšej spotreby energií.

Ako tento proces implementovať?

Na úplnom začiatku je najvhodnejšie zveriť sa do rúk odborníkov, ktorí vám pomôžu s nastavením, prípadne sú schopní vyvinúť a dodať nielen komponenty, ale aj softvérové riešenie. Takto úzko špecializované firmy sa od väčších spoločností diferencujú individuálnym prístupom, výrobou systémov takzvane na kľúč a následným servisom. Na slovenskom trhu je potenciálnych dodávateľov spĺňajúcich tieto podmienky menej ako pomyselného šafranu. Jednou zo spoločností so skúsenosťami s medzinárodnými projektmi je firma ATEsystem s.r.o., ktorá zákazníkom ponúka služby a riešenia zberajúce úspech už skoro 10 rokov.

Noví zákazníci ocenia kompletný vývoj ich požadovaného riešenia aj následný servis. Skúsení integrátori zase možnosť školenia, čo najrýchlejšiu dobu dodania kamier a komponentov od všetkých popredných svetových výrobcov. Zákazníci majú k dispozícii aj testy a štúdie uskutočniteľnosti, zapožičanie kamier či konzultácie riešenia.

Kedy začať so strojovým videním?

Najlepšie ihneď, pretože sa na trhu výrazne zlepšila dodacia doba kamier a súčasne bolo oznámené množstvo noviniek, ktoré predstavujú ďalší posun v komplexnosti úloh, ktoré je možné riešiť strojovo. Či už chcete použiť plošné, riadkové, ultrafialové, hyperspektrálne alebo iné kamery, obrátiť sa môžete na špecialistov v oblasti strojového videnia.

ATE System logo

Autor: ATESystem