Strojové videnie v plastikárskom priemysle

Strojové videnie | Rozvoj aizácie v priemysle je v súčasnej dobe nevyhnutný. Plastikársky priemysel nie je výnimkou a integrácia strojového videnia do výrobného procesu sa stáva čoraz bežnejšou. Vďaka výraznému zlepšeniu kontroly kvality zefektívnite výrobnú prevádzku a znížite náklady, čo je v konkurenčnom prostredí kľúčové.

Výhody využitia strojového videnia v plastikárskom priemysle sú značné. Je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie výrobných procesov a dosiahnuť vynikajúce výsledky v oblasti kvality výroby. Kamerové systémy sú schopné detekovať aj tie najmenšie vady, čo umožňuje okamžitú reakciu a nápravu. Vďaka tomu sa minimalizuje počet chybných výrobkov, čo prináša významnú úsporu nákladov a zníženie počtu prípadných reklamácií. Ale nejde len o zlepšenie kontroly kvality. Tieto technológie pomáhajú zvýšiť produktivitu aj výrobnú kapacitu, alokovať ľudský kapitál na prácu s pridanou hodnotou a umožňujú lepšie riadenie celého procesu.

ATEsystem strojové videnie

Výber správneho partnera pre aizáciu výroby pomocou strojového videnia môže byť kľúčový pre úspešnú integráciu do výroby.

Spoločnosť ATEsystem s.r.o. sa môže pýšiť širokým portfóliom spokojných zákazníkov a viac ako desaťročím skúseností v odbore.

Na výber budete mať široké spektrum produktov a služieb, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre plastikársky priemysel. Tím odborníkov je pripravený pomôcť vám nájsť optimálne riešenie pre vašu výrobu a zaistiť jeho úspešné nasadenie. Navyše ako naši zákazníci získate plnú podporu a školenia, aby ste mohli efektívne využívať dodané produkty. Základom každého projektu je individuálna spolupráca so zákazníkom, ktorej výsledkom je úspešná implementácia procesov.

Najnovším trendom je triedenie rôznych typov plastov, ktoré sa pre ľudské oči javia totožne, pomocou hyperspektrálnych kamier. Tieto kamery snímajú predmety vo veľkom počte úzkych spektrálnych pásiem. Získané dáta sa potom spracovávajú pomocou špeciálnych algoritmov, ktoré umožňujú identifikovať a klasifikovať materiály v obraze podľa ich spektrálnej charakteristiky. Každé pásmo zahŕňa špecifickú časť elektromagnetického spektra, čo umožňuje získať informácie o materiáloch a ich vlastnostiach, ktoré by inak neboli viditeľné pre bežné kamery alebo ľudské oko.

strojové videnie Haribo

Samozrejmosťou je autonómna kontrola čistoty, potlače, nepoškodenosti, prietokov a otrepov. Pre špecializovaných zákazníkov môže byť zaujímavá aj ponuka kontroly kvality cez plastový obal, počas ktorej nedochádza ku kontaktu so zabaleným tovarom. V prípade záujmu môžete ATEsystem kontaktovať TU, prvotná konzultácia vášho riešenia aj vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti je k dispozícii zadarmo.

ATE System logo

Prečítaj si taktiež: Strojové videnie, kedy začať?

Autor: ATESystem