Zjednodušenie diagnostiky | Diagnostická brána Cube67

Zbernicový systém Cube spoločnosti Murrelektronik ponúka obsiahle diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána teraz ešte viac uľahčuje prístup k týmto údajom. Toto riešenie sa ľahko implementuje, v prípade chyby zaisťuje jednoznačné hlásenia a vďaka urýchlenému odstraňovaniu chýb umožňuje vysokú disponibilitu strojov a zariadení.

Systém Cube od spoločnosti Murrelektronik je výkonným, decentrálnym zbernicovým systémom, ktorý sa inštaluje do mnohých strojov a zariadení. Tento systém je modulárne konštruovaný a vďaka svojmu veľkému počtu vstupných, výstupných a kombinovaných modulov, ako aj širokej palete funkčných modulov (napr. IO-Link, RS 485 atď.) umožňuje dokonalé prispôsobenie inštalačných konceptov konkrétnym požiadavkám danej aplikácie. Prostredníctvom systémového vedenia sa prenášajú komunikačné údaje, ako aj napájacie napätia, na štyroch vetvách každého jedného zbernicového uzla môže byť pritom pripojených až 32 modulov. Rozhodujúcimi výhodami systému Cube sú zásuvné prípojky, kompletné zaliatie modulov, výrazná multifunkčnosť kanálov, ako aj rozsiahle diagnostické možnosti.

Vyhodnotenie a možnosť zúžitkovania diagnostických údajov si doteraz vyžadovali značné programovacie úsilie. Pretože rôzne riadiace systémy si zakaždým vyžadujú iné diagnostické koncepcie, táto práca sa často musela vykonať znova pre každé zariadenie. Doteraz nebolo možné pri rôznych riadeniach vyčerpať kompletný diagnostický rozsah. Problém, ktorý z toho vyplýval: Nebolo možné dostatočne včas lokalizovať chyby, čo v najhoršom prípade viedlo k dlhým prestojom. Stálo to stálo čas, peniaze a nervy.

S tým všetkým je teraz koniec!

S novou diagnostickou bránou Cube67 je k dispozícii praktický nástroj, ktorý prečíta a poskytne diagnostické údaje zo systému Cube najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom.

So svojou robustnou konštrukciou a osvedčeným kompletným zaliatím je táto diagnostická brána dimenzovaná na použitie v drsnom priemyselnom prostredí. Integruje sa do linky medzi zbernicovým uzlom Cube a medzi (až štyri) vetvy. Diagnostická brána sa spája s komunikačnou rovinou cez štandardné ethernetové rozhranie.

Chcem kúpit tento produkt !!!

Kompletné zobrazenie topológie

Cube67 Po spustení systému Cube prečíta diagnostická brána celú topológiu a následne kompletnú procesnú komunikáciu, ako aj všetky diagnostické hlásenia. Modul všetky tieto údaje vizuálne spracuje a identickým spôsobom zobrazí všetky informácie – nezávisle od riadenia a bez dodatočného softvéru – v akomkoľvek prehliadači a nezávisle od platformy. Každý, kto má prístupové právo do komunikačnej siete, sa môže teraz k týmto údajom dostať, napríklad cez rozhranie HMI, pomocou tabletu alebo na pevne inštalovanom počítači v dozorni.

Na obrazovke sa automaticky zobrazí usporiadanie modulov vo forme prehľadnej topológie a tiež v tabuľkovej forme. Zobrazia sa všetky procesné údaje, napríklad stavy spínania jednotlivých vstupov a výstupov. Diagnostické hlásenia systému sa zobrazujú v topológii, ako aj v prehľadnej tabuľkovej forme.

Veľkou výhodou tohto nástroja je diagnostická pamäť (denník zariadenia/logbook). Táto pamäť eviduje „prechodné chyby“; teda chyby, ktoré sa vyskytujú len dočasne, napr., keď sa pri prerušení kábla vo vedení vlečnej reťaze pri určitých uhloch pojazdu stratí kontakt, alebo keď sa niektorý senzor „prehrieva“ vždy práve v určitú dennú dobu pôsobením slnečného žiarenia. V riadiacom systéme sa „prechodná chyba“, pokiaľ sa viac nevyskytne akútne, už nezobrazí. Je kvázi „odstránená“. To nie je dobré, pretože takáto chyba je často predzvesťou rozvíjajúceho sa väčšieho problému.

Chcem kúpit tento produkt !!!

Názvy modulov a chybových hlásení v zrozumiteľnom texte

Tento nástroj poskytuje prehľadnú tabuľku vo formáte CSV na stiahnutie, ktorá obsahuje prehľad modulov a komponentov, ako aj všetkých vstupov a výstupov načítaného inštalačného riešenia. V tejto tabuľke sa dajú priradiť názvy komponentov a ošetriť označenia pre všetky možné chyby v zrozumiteľnom/nekódovanom texte. Táto tabuľka sa znova naimportuje a nástroj potom bude používať tieto názvy a označenia.

Používateľ už nebude dostávať – ani v topologickom zobrazení, ani vo forme tabuľky – žiadne „záhadné“ chybové hlásenia, ale jasné oznámenia, napr. „Skrat na hydraulickom agregáte“ alebo „Prerušenie vodiča na analógovom snímači zásuvného miesta 2 dopravnej jednotky“. Tieto informácie umožňujú rýchle nachádzanie chýb!

Aby sa tieto chyby dali aj rýchlo odstrániť, možno prostredníctvom súboru CSV importovať do systému dokonca inštrukcie s konkrétnymi návrhmi riešenia, napr. „Zatvoriť ventil“ alebo „Vymeniť kábel“. V ideálnom prípade sa do tabuľky uloží dokonca číslo artikla vymieňaného dielu. Týmto sa urýchľuje odstraňovanie chýb.

Prihlasovacie údaje diagnostickej brány Cube67 sa môžu uložiť na odoslanie alebo na štatistické zisťovanie. To ponúka napríklad možnosť počítať spínacie cykly vstupov a výstupov a využiť tieto informácie na štruktúrovanú údržbu v cyklických intervaloch. Prostredníctvom výmenného formátu sa môžu údaje použiť aj pre iné systémy a integrovať priamo do rôznych aplikácií, napr. systémov ERP alebo CLOUD.

Rôzne možnosti použitia

Z diagnostickej brány Cube67 profitujú rôzni účastníci procesu počas životného cyklu strojov a zariadení, napríklad:

  • Osoba vykonávajúca uvedenie do prevádzky, ktorá pomocou diagnostickej brány „presvieti“ topológiu a včas rozpozná slabé miesta ako sú skraty alebo topologické chyby (teda rozdiely medzi požadovanou a skutočnou konfiguráciou). Tento modul je veľmi užitočný aj pri testovaní vstupov a výstupov.
  • Servisný personál firiem vyrábajúcich stroje alebo zariadenia, ktorý dokáže rýchlo lokalizovať chyby dočasnou integráciou diagnostickej brány a rýchlo ich opraviť v záujme vysokej dostupnosti stroja. Zaujímavá je aj trvalá integrácia, umožňujúca získať cez vzdialený prístup prehľad o stroji alebo zariadení a byť schopný napríklad diaľkovo vydávať inštrukcie elektrikárovi priamo na mieste.
  • Prevádzkovateľ stroja alebo zariadenia, ktorý využíva diagnostickú bránu trvalo a ktorý takto môže včas reagovať na rozvíjajúce sa problematické situácie. V optimálnom prípade zahrnul do svojho systému pokyny na riešenie poruchy – a montér môže na ceste k stroju vyzdvihnúť zo skladu správny náhradný diel.

Pre viac informácií a produktov navštívte web murrelektronik.sk 

Murrelektronik Slovakia s.r.oPrievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinovwww.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk+421 2 57 351 351