#13 Ako zapojiť 3-vodičové senzory?

3-vodičové senzory sa používajú v rôznych aplikáciách, a to od detekcie súčiastok až po lokalizáciu polohy. Nech už ide o akékoľvek technické prevedenie snímačov (fotoelektrické, kapacitné, indukčné,...),  všetky senzory sú zapojené rovnako. 3-vodičový senzor má teda 3 vodiče, pričom dva sú napájacie vodiče a jeden zaťažovací vodič. Napájacie vodiče sa pripoja k napájaciemu zdroju a zvyšný vodič k záťaži. Najbežnejším typom záťaže by bol jednosmerný vstup PLC (programovateľný logický kontroler). Ďalším príkladom záťaže môže byť relé alebo akýkoľvek akčný člen (svetelný maják, siréna a pod.). Potrebné je sa však uistiť, že nie je prekročená záťaž snímača. Výstup typického 3-vodičového jednosmerného snímača má hodnotu cca od 100 mA do 200 mA.

Ako príklad si uvedieme induktívny senzor. Keď cieľ, objekt, ktorý senzor detekuje, spadá do snímacieho rozsahu senzora, výstup senzora sa zapne a prúdi prúd. 3-vodičový snímač je obvykle farebne označený jedným hnedým vodičom, jedným modrým vodičom a jedným čiernym vodičom. Hnedý vodič je vodič + VDC, ktorý sa pripája ku kladnej (+) strane napájacieho zdroja a modrý vodič je pripojený ku zápornej (-) svorke, ktorá je prítomná na napájacom zdroji. Čierny vodič je výstupným (zaťažovacím) vodičom snímača. Trojvodičové DC senzory môžu mať výstup PNP (sourcing) alebo NPN (sinking). Pri výbere snímača je preto nutné sa uistiť, že ste si vybrali ten správny.

Služby Daily Automation: Návrh a výroba rozvádzačov

Krátke video na súvisiacu tému: