Zber dát, vyhodnotenie a monitorovanie stavu? S IO-Link Master modulom v 5 krokoch nič jednoduchšie | Balluff

S IO-Link Master modulom v 5 krokoch nič jednoduchšie ...1. Krok:

 Pripojenie sa na integrovaný web server IO-Link Master modulu pripojenie sa na integrovaný web server vo formáte .htm zadaním IP adresy v PC v bežnom prehliadači:   2. Krok: Modifikácia adresy  z .htm formátu do .jsn zmeniť adresu z .htm do .jsn stránka bude zobrazená v Java scripte so zobrazením všetkých

  • procesných vstupov
  • procesných výstupov priamych parametrov

    3. Krok: Dáta do Java scriptu otvoriť Excell -> DATA -> FROM WEB -> -> skopírovať IP adresu z prehliadača -> excell otvorí Query editor                 4. Krok:  QUERY editor umožní zobraziť dáta v štrukturovanej forme vyfiltrovať požadované dáta, príp. prekonvertovať s .hex do .dec formátu 5. Krok: Dátový záznamník s využitím Visual Basic a jednoduchého scriptu vytvoriť záznamník – script radi poskytneme a v pravidelnom cykle obnovovať a ukladať dáta do nového Excell sheet-u Výsledok?  Výsledkom sú získané a archivované dáta pripravené k spracovaniu  

Autor príspevku: