Indukčná väzba - prenos údajov bez kontaktu!

Indukčná väzba | Sledovanie toku materiálu na paletách pomocou RFID čipov je už rokmi overenou technológiou. RFID čip sa umiestni na paletu a číta sa vždy, keď je v dosahu. Táto technológia sa stala pomocníkom pri sledovaní logistických procesov a poskytuje jednoduchý spôsob, ako zistiť, kde sa materiál nachádza a ako dlho trvá, kým produkt prejde jednotlivými fázami výroby. Čo však robiť ak paletu nepotrebujeme len lokalizovať, ale aj presne ustaviť a vymeniť si informácie napríklad s robotom? Tu nastupuje nová technológia indukčných väzieb.

Indukčná väzba

Indukčné spojenie poskytuje spoľahlivý prenos údajov bez kontaktu. Rovnaká technológia sa napríklad používa na bezdrôtové nabíjanie smartfónov. Keď sa smartfón položí na bezdrôtovú nabíjačku, telefón a nabíjačka si vymenia dôležité informácie o modeli, stave batérie a pod. Takéto spojenie sa dá používať napríklad aj na párovanie robota a palety pričom sa dá signál prenášať  akoby išlo o štandardné káblové pripojenie.

Ako ďalší príklad si uvedieme indukčné spojenie pri výmene nástroja/ efektora. Keď robot mení svoj efektor, môžu sa na riadenie nástroja na konci ramena použiť induktívne spojky bez obáv z údržby, ktorá sa časom opotrebuje fyzickým spojením. Technológia indukčných spojok môže prakticky nahradiť klasické konektory s častou frekvenciou odpájania/pripájania.

Prečítaj si tiež: Kódovanie konektorov M12

Viac ako iba obyčajné spojenie

Indukčné väzobné členy môžu navyše pôsobiť ako jedinečný identifikátor, podobne ako systém RFID. Napríklad, keď sa paleta naplnená produktom dostane do dosahu robota, pomocou indukčnej spojky môže robot komunikovať s paletou a tak zistiť akú akciu má vykonať. Keď sa k tomu istému robotovi dostane paleta s iným produktom, robot môže reagovať a vykonať inú akciu podľa príslušného produktu na palete. To umožňuje viacerým produktom prejsť cez rovnakú linku bez toho, aby došlo k zdĺhavému nastavovaniu a prestojom.

Balluff Daily Automation

Autor: Matej Seman | Daily Automation

Zdroj: aion-insights.blog

Obrázky: balluff.com