Smart Reordering System – inteligentné monitorovanie skladových zásob

Smart Reordering System | Monitorovanie logistických procesov v sklade je jednou z kľúčových činností výrobného cyklu, pretože akékoľvek zlyhanie výrobnej linky spôsobí spoločnosti značné finančné straty.

Ako inteligentne riadiť zásoby, aby sa zabezpečil plynulý priebeh procesov a efektívna výroba?

Teória je zvyčajne jedna vec, ale prax druhá. Zo skúseností vieme, že mnohí podnikatelia sú často skeptickí voči riešeniam, ktoré vyžadujú prehodnotenie rozpočtu. Preto uvádzame praktické príklady využitia systému inteligentného monitorovania skladových zásob (SRS – Smart Reordering System) v rôznych odvetviach.

Inteligentný subdodávateľ

V ideálnom prípade sú skladník a subdodávateľ informovaní kliknutím na tlačidlo v systéme o stave materiálu, konkrétne o tom, či je alebo nie je obsadené konkrétne paletové miesto v regáli. Vtedy môže prvý z nich rýchlo reagovať a doplniť chýbajúce komponenty, zatiaľ čo druhý vie, že je čas na dodávku.

Túto interakciu možno opísať ako synergiu medzi dvoma subjektmi bez ľudského zásahu. Tým sa eliminuje situácia, keď niekto (človek) zabudne odoslať objednávku, a ako vieme, takéto nedopatrenie môže mať pre firmu vážne dôsledky – prestoje a straty.

Prieskum vo výrobných závodoch odhalil, že subdodávateľ môže mať prehľad o zásobách svojho zákazníka. Inteligentný skladový systém vybavený bezdrôtovými snímačmi sleduje uložené zásoby tovaru. Ak sú zásoby príliš nízke a je potrebné ich doplniť, systém SRS pošle subdodávateľovi aické oznámenie.

Príklady použitia | Smart Reordering System:

  1. Výrobca dielov a lakovňa

Veľký zákazník vyrába automobilové diely, ktoré potom posiela malým spoločnostiam na lakovanie. Vo východiskovom sklade sa viaceré diely zabalia do jedného veľkého kontajnera. Po dokončení práce lakovňa odošle diely späť výrobcovi, tentoraz v jednotlivých baleniach, pripravené na ďalšiu distribúciu koncovým zákazníkom.

Zdá sa, že v tomto cykle všetko funguje správne a nič sa nemôže pokaziť. Problém však spočíva v tom, že lakovňa nemá vždy k dispozícii dostatočný počet obalov, pretože ich dodáva výrobca, čo v priemere raz za mesiac vedie k oneskoreniu dodávky, a to potom spôsobuje lakovni veľké problémy, pretože musí hotový lakovaný výrobok niekde skladovať.

Z tohto dôvodu nás zákazník požiadal o riešenie, ktoré nám umožní monitorovať zásoby (počet dostupných balení) v lakovni a aicky informovať výrobcu. Ak sa ukáže, že ich nie je dostatok a lakovňa nebude mať za chvíľu dostatok obalov na hotové diely, výrobca pošle zásobu ďalších obalov.

Osvedčil sa systém bezdrôtových snímačov nainštalovaných v sklade v lakovni,  ktoré posielajú informácie o stave zásob do aplikácie nainštalovanej u zákazníka.

Takto môže vyzerať spolupráca medzi dvoma odlišnými subjektmi, ktoré zdieľajú jeden inteligentný skladový  systém.

  1. Výrobcovia liekov a lekárne

Zdravotnícka spoločnosť, výrobca liekov, platí niekoľkým tisícom lekární za vystavenie svojich výrobkov na regáloch tak, aby boli pre zákazníkov ľahko viditeľné. Kontrola sa vykonáva pomerne tradičným spôsobom, t. j. niekoľko stoviek zamestnancov navštevuje tieto lekárne každý deň a kontroluje výklady aj stav zásob.

Prečítaj si taktiež: BALLUFF Condition Monitoring | CMTK

Zákazník nás požiadal, či by bolo možné tento proces aizovať, t. j. nasadiť senzory, ktoré by boli umiestnené v lekárňach na rôznych miestach a posielali by hlásenia o počte stavov (balení liekov) do jednotného systému. Na celý proces potom môže dohliadať jediný zamestnanec, ktorý v centrále kontroluje aktuálny počet výrobkov a rozhoduje, kedy je potrebné doplniť zásoby v regáli.

Tento projekt je zatiaľ vo fáze realizácie, ale poukazuje na ďalší smer, kde sa systém môže uplatniť – vo väčších predajniach. Ďalším prínosom nainštalovanej aplikácie pre zákazníka bude možnosť sledovať, ako je výrobok viditeľný pre zákazníkov a či sa priebežne dopĺňajú chýbajúce zásoby.

Na záver možno povedať, že či už potrebujete zefektívniť procesy v sklade, aizovať inventúru alebo vizualizovať stav zásob, systém Smart Reordering podporí všetky vaše potreby.

Autor: Balluff Slovensko