Smart Automation & Monitoring System | Balluff

Smart Automation & Monitoring System | V roku 1968 spustil Balluff výrobu prvých bezkontaktných indukčných spínačov. Postupne v priebehu rokov rozšíril portfólio a posilnil postavenie na trhu.

Krok za krokom k inteligentnej automatizácii

Následným rozvojom automatizácie a vznikom množstva rozhraní s odlišnými mechanickými a elektrickými vlastnosťami sa začínajú niektoré spoločnosti zaoberať myšlienkou štandardizácie v priemysle, akou je napríklad USB vo svete PC. V roku 2006 došlo k vzniku komunikačného štandardu IO Link, pričom...

 ... zakladajúcim členom konzorcia bola aj spoločnosť Balluff

Zjednodušená inštalácia, rozšírená diagnostika a parametrizácia snímačov sa tak stali samozrejmosťou. Ako čas plynie, neustále pracujeme na vývoji našich zariadení. Pred niekoľkými rokmi sme uviedli na trh optické snímače s dodatočnou diagnostikou, ktorá v prípade zanesenia optiky pošle signál na vykonanie údržby. Na základe požiadaviek a želaní výrobcov strojov aj koncových používateľov sme vyvinuli technológiu SAMS. Cieľom bolo zníženie odstávok a zvýšenie celkovej efektivity OEE aj ostatných kľúčových parametrov, aby sa dosiahla efektívna výroba.

Čo je SAMS?

Smart Automation & Monitoring System predstavuje filozofiu komplexnej automatizácie firmy Balluff. Vďaka štandardizácii sú zdĺhavá integrácia, nákladné školenia a časovo náročné odstraňovanie porúch minulosťou. Okrem samotných procesných stavov naše inteligentné snímače poskytujú množstvo cenných diagnostických informácií. Otvárajú nové možnosti v oblasti monitorovania stavu strojov a zariadení a definujú prediktívnu a preventívnu údržbu. Či už hľadáte indukčný alebo optický snímač, potrebujete merať pozíciu alebo posuv, snímať 1D a 2D kódy, čítať a zapisovať v rámci RFID HF a UHF frekvencie alebo integrovať snímače prostredníctvom IO-Link modulov či indukčných väzbových členov,...

...v našom portfóliu nájdete všetko potrebné!

Balluff smart monitoring system

Pridaná hodnota Smart Automation & Monitoring System

Vzhľadom na priaznivú cenu a dostupnosť sa stávajú produkty SAMS skvelým partnerom pre nové projekty v rámci Industry 4.0, ako aj optimálnym nástrojom na vylepšenie existujúcich procesov. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou vo vyhotovení IP69K washdown spolu s najmodernejšími technológiami, sieťovým modulom Profinet s integrovaným REST API na jednoduchú integráciu snímačov do sveta IOT, optickým alebo indukčným snímačom či dokonca hlavou RFID, ktoré vás upozornia na zvýšené vibrácie, prípadný náraz a následné vychýlenie s presnosťou na 1° a informujú o kvalite signálu, teplote alebo vlhkosti. Vďaka rozhraniu IO-Link sa toto všetko stáva realitou.

Prečítaj si taktiež: BALLUFF Condition Monitoring | CMTK

Konfigurácia zariadení IO-Link

Smart monitoringV priemyselnej automatizácii sa zariadenia IO-Link zvyknú nasadzovať na miesta, ktoré vyžadujú z rôznych dôvodov častú zmenu konfigurácie alebo zvýšenú diagnostiku. Na efektívne vykonávanie týchto činností je veľmi dôležité použitie vhodného softvéru, ktorý zabezpečí používateľsky prívetivé, prehľadné a časovo nenáročné nastavenie. Náš softvér BET (Balluff Engineering  Tool) je súčasťou konceptu Balluff Smart Automation & Monitoring System, ktorý zastrešuje množstvo zariadení, ich štandardizáciu, konfiguráciu a diagnostiku.Bez ohľadu na výrobcu umožňuje prvotné spustenie a nastavenie zariadení IO-Link podľa platných štandardov IO-Link pre snímače a aktuátory. Poskytuje možnosť jednoducho a efektívne integrovať vaše zariadenia, dokonca aj bez použitia PLC. Predchádza chybám v zapájaní jednotlivých komponentov a šetrí čas pri odhaľovaní chýb pred prvotným spustením. Možnosťou ukladania a opätovného použitia nastavení IO-Link znižuje čas potrebný na integráciu zariadení a tiež riziko chybovosti. Stačí nastaviť jedno zariadenie a konfiguráciu následne skopírovať na ostatné. Jeden softvér pre všetky snímače a aktuátory IO-Link, ako aj moduly Balluff Profinet a Ethernet/IP. BET je dostupný v dvoch verziách. Verzia Basic umožňuje spravovať jeden sieťový modul a funguje bez potreby zakúpenia licencie. Disponuje možnosťou parametrizácie zariadení, prehľadu a dokumentovania topológie, zobrazenia stavov a editorom plánovania. Vo verzii Standard ponúkame navyše možnosť ukladania a obnovovania topológie, kopírovania parametrov zariadení, čiže prenos konfigurácie zo zariadenia na zariadenie, definovania administrácie používateľov a kontrolovania vstupov/výstupov. V závislosti od zakúpenej licencie možno súčasne spravovať dva až 20 sieťových modulov alebo importovať a spravovať iné zariadenia ako Balluff. Ak chcete získať viac informácií o SAMS alebo BET, neváhajte nás kontaktovať alebo navštívte náš internetový obchod. Využite všetky výhody zákazníckeho portálu My Balluff. Získajte prehľad nad vašimi objednávkami, faktúrami a cenovými ponukami, ale aj možnosť opätovného objednania produktov či výpočet individuálnej ceny priamo v nákupnom košíku

Balluff Slovakia, s.r.o. Trade Center Mlynské nivy 73 821 05 Bratislava Tel.: +421 2 672 000 62 info@balluff.sk www.balluff.com