Ako skontrolovať správnu funkciu blokovacieho prvku automatickej prevodovky?

Preradenie prevodového stupňa by malo automatickej prevodovke trvať 40-85 milisekúnd. Ako sa to dá skontrolovať vo výrobnom procese? Táto úloha si vyžadovala inovatívny prístup našich odborníkov, ktorí nesklamali a prišli so zaujímavým riešením.

meranie automatickej prevodovky

Meranie času inak...

Zabezpečenie správnej funkcie blokovacieho mechanizmu, ktorý blokuje voľný pohyb páky, je dôležitý detail pri výrobe automatických prevodoviek. Vypočíta sa čas, ktorý nesmie prekročiť príslušnú hodnotu - ide o požiadavky stanovené výrobcom vozidla. Ako odmerať stanovený čas odozvy?

Zákazníkovi sme ponúkli kameru, ktorá dokáže snímať 400 snímok za sekundu. Čas odozvy sa určil z polohy dielu na snímkach a riešenie umožnilo zákazníkovi skontrolovať, či zmontované diely skutočne spĺňajú požiadavky konečného zákazníka.

Zadanie

Výrobca a dodávateľ dielov pre automobilový koncern sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc pri overovaní správneho fungovania blokovacích prvkov v automatických prevodovkách.

Problém, ktorý si vyžadoval riešenie, sa týkal merania času aktivácie blokovania. Zákazník nebol schopný nájsť vhodnú metódu merania sám. Automobilka, pre ktorého sa tieto diely vyrábajú, vyžadovala overenie odozvy blokovania.

Riešenie

Na meranie času a overenie, či zámok zmenil svoju polohu a umožnil tyči voľný pohyb, sme použili:

 • kamery s rozlíšením 3 a 2 megapixelov,
 • priemyselný počítač s nainštalovanou aplikáciou,
 • osvetlenie, ktoré poskytlo stabilné svetelné podmienky pre snímanie dielu kamerou.

Pomocou vhodnej kamery, ktorá zachytáva 400 snímok za sekundu, sme mohli určiť interval jednej snímky. Postup bol nasledovný:

 • spustenie snímania dielu,
 • kontrola, na ktorom snímku sa pohyb začal a na ktorom skončil,
 • spočítanie, koľko snímok trval pohyb,
 • vynásobenie počtu snímok nastaveným časovým intervalom medzi jednotlivými snímkami

Myšlienka sa zdala byť jednoduchá, ale praktické riešenie nebolo ľahké. V priebehu testovania sa objavilo niekoľko problémov, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Ukázalo sa, že v skutočnosti netreba snímať celý pohyb zámku, ale len okamih, keď sa uvoľní blokovanie a pákou možno pohnúť. Nejaký čas trvalo nielen rozbehnúť testovanie, ale aj zvládnuť stabilitu prevádzky.

Nábeh výroby

Klientovi sme dodali hotové riešenie, funkčne overené v našom laboratóriu kontroly kvality. Tým sme však neskončili, pretože sme spolu s technikmi zákazníka naše riešenie testovali a kontrolovali. Ak niečo nefungovalo tak, ako malo, sme spoločne riešili problém a optimalizovali aplikáciu.

Prečítaj si taktiež: Condition monitoring a Excel – jednoduchý zber dát „5 Easy Steps“

Fázy implementácie

Výroba zariadenia trvala približne dva mesiace a samotnú prácu možno rozdeliť do piatich etáp:

Vývoj koncepcie,

 1. testovanie,
 2. konštrukcia hotového stojana,
 3. funkčné testovanie,
 4. optimalizácia aplikácie pre jednoduché používanie a podávanie správ.

Výhody pre klienta

Hlavným a kľúčovým prínosom pre nášho klienta bolo splnenie požiadaviek automobilového koncernu, pre ktorý vyrába automobilové diely. Riešenie, ktoré sme navrhli, tento problém vyriešilo, čo následne ovplyvnilo efektívnejšiu prácu vo výrobnom procese.

Autor: Balluff