#03 Základná štruktúra PLC

L-Series-PLC-300Štruktúra PLC | PLC je užívateľský programovateľný riadiaci systém prispôsobený pre riadenie priemyselných a technologických procesov. Pod označením skratky PLC sa skrýva názov Programmable Logic Controller, v preklade programovateľný logický a. V nemecky hovoriacich krajinách sa môžeme často stretnúť s názvom Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).

Obr. 1 PLC Mitsubishi L-series

Za "Srdce" programovateľného logického au (PLC) môžeme považovať mikroprocesor, ktorý využíva pamäť pre uchovanie dát a inštrukcii. Okrem procesora, ktorý spracováva jednotlivé inštrukcie a zabezpečuje tak riadenie rôznych zariadení je základná štruktúra PLC aov doplnená o nasledovné podstatné bloky:

  • ZDROJ (tiež označovaný ako napájací modul): dodáva napätia potrebné pre elektroniku v PLC

(110/220V striedavých, alebo 24V jednosmerných ); Viď obrázok.

  • VSTUPNO-VÝSTUPNÉ ROZHRANIE (tiež označované ako vstupné, výstupné karty/ moduly): transformuje vstupné dáta (informácie zo snímačov, tlačidiel a podobne) na interné dáta do pamäte PLC au a naopak pomocou výstupného modulu transformuje dáta na signály pripojené napríklad ku elektrickým pohonom, pneumatickým valcom, svetelnej signalizácií a podobne. Viď obrázok.

  základna struktúra PLC   Programovanie programovateľného logického au PLC je realizované prostredníctvom počítača, súčasťou ktorého musí byť nainštalované vývojové prostredie od spoločnosti daného programovaného PLC. Počítač, ako je možné vidieť na obrázku, je následné pripojený ku PLC au prostredníctvom komunikačného rozhrania- modulu. Pripojenie je možné realizovať viacerými spôsobmi ako napríklad wifi - Ethernet TCP/IP, RS 232 a iné.  Pozri tiež kapitolu o komunikácii.

Pri modulárnych typoch PLC aoch sú jednotlivé moduly následne zasúvané do panelov označovaných ako „rack“. Pozri nasledujúci obrázok.

RACK1

Prečítaj si ďalší článok  o základnej štruktúre: 04 - Voľba konfigurácie PLC

Článok o základnom princípe spracovania programu: 05 - Princíp spracovania programu PLC

Pre viac informácii o možnostiach programovania odporúčame: Kategória o programovaní.

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi