#02 Výhody PLC

  • Rýchle programovanie úlohy,

Táto vlastnosť patrí medzi hlavné prednosti PLC, kde je možnosť rýchlej realizácie systému. Technické vybavenie užívateľ nemusí vyvíjať. Stačí iba navrhnúť a objednať vhodnú sústavu modulov programovateľných aov, tzv. konfiguráciu  pre danú aplikáciu, vytvoriť projekt, napísať program a zaviesť ho do chodu.

  • Nekončiace zmeny v zadaní,

Len výnimočne sa podarí, že prvá varianta riešenia zostane tou poslednou a konečnou. Predstavy zadávateľa a koncového užívateľa, ale i projektanta a programátora postupne zrejú a požiadavky sa priebežne vyvíjajú. Pri použití programovateľného au stačí mnohokrát iba opraviť, zmeniť alebo rozšíriť užívateľský program. Pokiaľ požiadavky vyžadujú zavedenie nových vstupov a výstupov, v takomto prípade si môžeme vystačiť s rezervou vstupov -výstupov v už existujúcom module, alebo jednoducho pridať nový modul. Ďalšia možnosť spočíva v zaradení druhého PLC do systému, a tak k vytvoreniu podsystému.

  • Spoľahlivosť, odolnosť a diagnostika,

Technické vybavenie programovateľných aov PLC je navrhnuté tak, aby dokázali odolávať extrémnemu počasiu, priemyselným podmienkam a boli odolné voči rušeniu a poruchám. Tieto vlastnosti robia PLC robustné a spoľahlivé. Súčasťou sú aj vnútorné diagnostické funkcie, ktoré priebežne kontrolujú činnosť systému a včas zistia prípadnú poruchu, lokalizujú ju a tým sa uľahčí jej odstránenie. Ďalšie výhody:

  • Možnosť vytvorenia veľkej hierarchickej štruktúry podľa potreby
  • Flexibilita (naprojektovanie na mieru)
  • Modularita (možnosť rozšírenia)
  • Jednoduchý a spoľahlivý OS reálneho času
  • Široká ponuka od rôznych výrobcov

 Nevýhody

Samotné programovanie PLC samozrejme nie je až tak veľmi jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať a úpravy existujúceho programu sa nedajú uskutočniť jednoduchým „škrtom pera“. Zmeny programu, prípadne jeho doplnenie, záleží predovšetkým na jeho zložitosti, kvalite a prehľadnosti. Veľmi dôležitým faktorom je i časový odstup od jeho počiatočného vytvorenia. Prečítaj si ďalší článok  o základnej štruktúre: 03 - základná štruktúra PLC Článok o voľbe konfigurácii:  04 - Voľba konfigurácie PLC Článok o základnom princípe spracovania programu: 05 - Princíp spracovania programu PLC Pre viac informácii o možnostiach programovania odporúčame: Kategória o programovaní.

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi