#08 Počítadla

Pri slove počítadlo si všetci určite vieme predstaviť o čom bude nasledovný článok a taktiež určite mnohých z vás už teraz napadne niekoľko praktických využití.

 • Počítadlo vyrobených kusov za mesiac, rok atď.
 • počítadlo kusov na dopravnom páse,
 • počítadlo kusov v zásobníku,
 • počítadlo cyklov určitých automatických operácií a mnoho ďalších.

Základné delenie počítadiel je nasledovné:

 1. CTU - (Count UP) počítadlo smerom nahor
 2. CTD - (Count Down) počítadlo smerom nadol
 3. CTUD - (Count UP/DOWN) počítadlo smerom nahor/nadol
1) Počítadlo CTU
 • - na vstup "CU" privedieme signál, ktorý zabezpečí inkrementovanie počítadla.
 • - na vstup "R" privádzame signál, ktorý nám resetuje počítadlo na nulu.
 • - vstupu "V" (value) priradíme hodnotu - číslo, ktoré keď je rovné aktuálnej hodnote počítadla nám nastaví výstup počítadla "Q" na log. 1.
 • - "CV" - current value je aktuálna hodnota počítadla.
príklad počítadla CTU s grafickým vysvetlením:CTUCTU_exampleCTUD_graf

              2) Počítadlo CTD CTD

 • - na vstup "CU" privedieme signál, ktorý zabezpečí dekrementovanie počítadla.
 • - na vstup "R" privádzame signál, ktorý nám resetuje počítadlo na hodnotu nastavenú na vstupe počítadla "V".
 • - vstupu "V" (value) priradíme hodnotu - číslo, ktoré sa nastaví ako počiatočná hodnota počítadla pri jeho prvom spustení, alebo pri privedení signálu na vstup R - Reset.  Po resete počítadla alebo prvom spustení bude teda aktuálna hodnota počítadla "CV" rovná prednastavenej hodnote "V". Od tejto aktuálnej hodnoty "CV" sa každým signálom privedeným na vstup "CD" hodnota počítadla dekrementuje.
 • - "CV" - current value je aktuálna hodnota počítadla.
3) Počítadlo CTUDCTUD
 • -dané počítadlo sa používa obdobným spôsobom ako je počítadlo CTU alebo CTD. Na vstup CU privádzame signál, ktorým chceme počítadlo inkrementovať a na vstup CD privedieme signál ktorým hodnotu počítadla dekrementujeme.
 •  vstupu "V" (value) priradíme hodnotu - číslo, ktoré keď je rovné aktuálnej hodnote počítadla "CV" nastaví výstup počítadla "Q"  na log. 1.

   

Príklad využitia:

Za príklad uvedieme počítadlo CTUD, ktorý ako už vieme, sa využíva na počítanie nahor i nadol. Ide o jednoduchý príklad počítania kusov na dopravnom páse. Po prejdení súčiastky vstupným senzorom na dopravnom páse pripočítame v počítadle hodnotu 1 a v prípade prejdení súčiastky výstupným senzorom na dopravnom páse hodnotu 1 odpočítame. Takýmto spôsobom vieme zistiť aktuálnu hodnotu súčiastok na dopravnom páse. pocitadlo CTUD Princíp: na vstupe CU (počítanie nahor) máme privedený vstupný senzor I1.0 ktorý nám hovorí o prítomnosti kusu na vstupe dopravného pásu. Ak príde signál z daného senzora, hodnota počítadla CTUD sa zvýši o číslo 1. V prípade ak privedieme signál z výstupného snímača - senzor I1.1 na vstup CD počítadla CTUD, znížime hodnotu počítadla o číslo 1.  V prípade, že chceme dopravný pás zinicializovať a resetovať počítadlo, stlačíme tlačidlo Reset_pocitadla I1.2 čím privedieme signál na vstup R počítadla CTUD. V takomto prípade bude aktuálna hodnota počítadla rovná nule. Na vstup V počítadla CTUD zapíšeme napríklad konštantu - číslo, ktoré keď bude rovné aktuálnej hodnote počítadla tak sa nastaví výstup Q - v našom prípade majak_vystraha Q1.0, ktorý nám napríklad môže dať informáciu, že dopravný pás je preplnený. Aktuálnu hodnotu vieme vyčítať z výstupu CV počítadla CTUD.

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi