PLC MicroSmart FC6A od IDEC

MicroSmart FC6A , výkonné PLC s možnosťou až 520 digitalnych I/O a 126 analógových I/O. MicroSmart FC6A reálne poskytuje výkon ako PAC (programmable automation controller), avšak cena u uvedeného PLC je rozhodne zaujímavejšia!

K dispozícii sú tri druhy PLC v závislosti od vstupného napätia či počtu digitálnych alebo analógových vstupov/ výstupov.

Prehľad MicroSmart FC6A
Prehľad MicroSmart FC6A

Základné inštrukcie sú vykonávané za 0,042 mikrosekundy. Pamäť programu je 640kB. K dispozícii je 1,024 časovačov, 512 počítadiel, z ktorých je 6 označovaných ako high-speed (vysoko-rýchlostné čítače) až do 100kHz. Uvedené vlastnosti nám umožňujú využívať MicroSmart PLC na riešenie rozsiahlych programov s rozsiahlymi požiadavkami ako je napríklad PID, recepty a iné. Každý z modelov disponuje vstavaným RJ45 portom, RS232 či RS485. SD karta a mini USB môžu byť využívané za účelom funkcie známej pod názvom Data Logging, uloženie receptov, programu a podobne. MicroSmart FC6A má v sebe zabudovaný web server a po pripojení k internetu je možnosť k nemu pripojiť sa z akéhokoľvek internetového prehliadača. Web stránky môžu byť dosiahnuteľné z telefónu, tabletu či PC.

Autor: IDEC