#06 Bezpečnostný laserový skener | Najčastejšie chyby pri aplikácii

Bezpečnostný laserový skener je bezdotykové optoelektronické ochranné zariadenie, ktoré sa využíva na zabezpečenie aizovaných pracovísk pred vznikom úrazov a kolízií. Princíp fungovania týchto skenerov je, že vysielajú krátke svetelné lúče infračerveného žiarenia, ktoré sa odrážajú od objektu a ich spätný odraz skener prijíma a vyhodnocuje. Na základe doby za ktorú sa impulz vráti späť, dokáže skener určiť vzdialenosť a polohu predmetu v jeho ochrannom poli. Pozri aj Bezpečnostný laserový skener.

V súčasnosti je niekoľko možností použitia laserových skenerov na trhu pri rôznych rozsahoch, možnostiach pripojenia, veľkosti a mnoho ďalších premenných, ktoré treba zohľadniť pri aplikácii laserových skenerov. V tomto článku je popísaných niekoľko najčastejších chýb, ktoré vznikajú pri aplikácii skenerov a je dobré sa im vyhnúť.

Direct Industry

 

1. Nesprávny výber laserového skeneru

Maximálna veľkosť ochranného poľa, ktoré dokáže laserový skener zosnímať je dôležitým parametrom skeneru, avšak tento parameter by nemal byť rozhodujúci pri výbere skeneru. Laserový skener je elektrosenzitívne snímacie zariadenie reagujúce na difúzny odraz. To znamená, že jeho fungovanie závisí od rozptýlených odrazov od objektov. Aby sa dosiahli veľké rozsahy musí byť skener citlivejší. V skutočnosti to znamená, že detekcia uhlov klesá na úkor detekcie rozsahu. To by mohlo viesť k požiadavke na počet viacerých skenovacích vzoriek a možnému nedostatočnému uhlovému rozlíšeniu. Dlhšie skenovanie a nedostatočná detekcia uhlov znamená potrebu väčšieho ochranného poľa niekedy dokonca ďalších skenerov.

Ochranné pole laserového skeneru by malo byť teda čo najväčšie aby dokázalo zabezpečiť pracovisko dostatočne avšak na druhej strane čo najmenšie ako je to potrebné. Skenery kratšieho rozsahu sú robustnejšie čo pomáha udržiavať nízku dobu odozvy, znižujú cenu a eliminujú falošné výpadky v porovnaní s veľmi citlivými skenermi s väčším rozsahom.

2. Aplikácia laserového skeneru až na záver

Vo veľmi veľa prípadoch sa stáva, že myšlienka výberu a aplikácie laserového skeneru prichádza až na záver, po tom ako je pracovisko zostavené a nastavené. V takomto prípade často pri aplikácii skeneru vznikajú mŕtve uhly, pretože návrh pracoviska nepočítal s aplikáciou skeneru a následne je potrebné takéto slepé miesta dodatočne zabezpečiť.

Aby sa predišlo dodatočným úpravám a nutnosti použiť prídavné ochranné zariadenia je potrebné myslieť na aplikáciu laserového skeneru od začiatku návrhu. Tým sa predíde zbytočným dodatočným úpravám.

3. Výber nesprávneho rozlíšenia

Umiestnenie ochranných zariadení vzhľadom na rýchlosť priblíženia sa ľudského tela k nebezpečnému priestoru predpisuje norma STN EN ISO 19855. V prípade, že je  Umiestnenie ochranných zariadení nesprávne, môže nastať prípad kedy osoby alebo objekty nebudú včas zosnímané, čo môže viesť k vzniku nebezpečenstva. Aby sa predišlo vzniku nebezpečenstva je dôležité správne umiestniť vhodný laserový skener.

Laserový skener by mal byť umiestnený tak, aby nebolo možné preliezť pod jeho ochranným poľom a dostať sa tak za toto ochranné pole. Aby sa tomu predišlo, najvyššia výška umiestnenia by nemala byť vyššia ako 300 mm od referenčnej roviny. Pri umiestení vo výške 300 mm je možné zvoliť rozlíšenie laserového skeneru až 70 mm pretože sa detekuje ľudská noha. Nie vždy je ale možné umiestniť laserový skener vo výške 300mm a niekedy je potrebné znížiť túto výšku.

V prípade kedy je umiestnenie laserového skeneru pod 300mm je najčastejšou chybou ponechať detekčnú schopnosť 70 mm. Pri umiestení pod 300 mm je potrebné zvoliť detekčnú schopnosť 50mm. Zmenšená detekčná schopnosť tiež môže mať za následok zníženie maximálneho dosahu ochranného poľa laserového skeneru a preto je dôležité ho skontrolovať.

4. Nesprávny počet snímaní

Počet snímaní laserového skeneru predstavuje hodnotu snímaní, ktoré je potrebné vykonať aby bezpečnostný skener zareagoval v prípade zistení vstupu do nebezpečného priestoru. V predvolebných nastaveniach, ktoré zadáva výrobca býva zvyčajne hodnota x2 čo predstavuje minimálnu hodnotu skenovania. Táto hodnota sa však môže líšiť v závislosti od výrobcu.

Zvýšením hodnoty počtu skenovania je možné predísť zbytočnému zapnutiu skeneru v prípade, že do ochranného poľa odletia iskry pri brúsení v blízkosti poľa prípadne preletí hmyz a podobne. Zvyšovanie počtu snímaní môže zlepšiť dostupnosť do stroja, avšak na druhej strane sa zvyšuje doba oneskoreného zapnutia systému. To znamená, že môže vzniknúť potreba zväčšiť veľkosť ochranného poľa. Ak sa zvýši počet skenovaní je potrebné zmenenú hodnotu oneskorenia zohľadniť pri určovaní minimálnej bezpečnej vzdialenosti. Ak má daný skener dostatočne kvalitný detekčný algoritmus nie je potreba zvýšiť počet snímaní až tak veľmi.

5. Nevhodná aplikácia skeneru

Aj keď dnešné moderné laserové skenery sú na vysokej úrovni v zabezpečovaní pracovísk, nie vždy je vhodné vybrať laserový skener ako ochranné zariadenie daného pracoviska. Laserový skener je elektrosenzitívne ochranné zariadenie, ktoré reaguje na difúzny odraz, ktorý vytvárajú lúče infračerveného svetla. Pri aplikácii v prostredí v ktorom by mohli byť tieto lúče ľahko ovplyvnené okolitým prostredím je potrebné zvážiť vhodnosť aplikácie laserových skenerov.

Medzi nevhodné podmienky sa zaraďuje hustá para, nadmerné množstvo prachu, sneh, dážď a podobne. Aj keď v dnešnej dobre existujú laserové skenery určené na prácu vonku a v extrémne náročných podmienkach je potrebné vždy pri voľbe ochranného zariadenia zvážiť vhodnosť aplikácie.

Zdroje:
Autor: Bc. Adamec Ján/ DailyAutomation/ adamec@dailyaion.com