#08 Dvojrozmerné čiarové kódy

Dvojrozmerné čiarové kódyKód 2D alebo maticový kód je čiarový kód, ktorý nesie informáciu ktorá je strojovo čitateľná. Podobne ako 1D kódy sú aj 2D kódy zhotovené zo svetlých a tmavých plôch, ale v prípade týchto kódov dochádza už aj k zhotovovaniu farebných plôch. Usporiadanie nie je v jednom, ale už dvoch smeroch. Umožňuje to uloženie väčšieho množstva potrebných informácií, ako pri klasickom lineárnom (jednorozmernom) kóde. Široké uplatnenie nachádzajú v súčasnosti kódy ako PDF 417, DataMatrix, QR Code a iné. Aj keď všetky tieto kódy pracujú s inými druhmi skenovacích techník (CCD kamery a iné), pre ich možnosť kódovania grafiky, fotografií, odtlačkov  prstov a špeciálnych znakov nachádzajú široké uplatnenie v elektrotechnickom, farmaceutickom či zdravotnom priemysle na identifikáciu nielen produktov, dokumentov a zvierat, ale aj ľudí.

image6

PDF 417 -PortableDataFile (PDF), označenie vzniklo na základe štruktúry kódu. Zo štyroch čiar a štyroch medzier sa skladá každé kódované slovo, to musí byť široké minimálne jeden a maximálne šesť modulov. Avšak slovo vždy obsahuje týchto modulov presne 17. Firma SYMBOL je majiteľom patentu tejto novej generácie dvojdimenzionálneho kódu. Využíva sa najmä pre rôzne typy a druhy identifikačných kariet, ale napríklad aj ako preukaz vodiča v niektorých štátoch. Tento kód je možné použiť aj ako nosič informácií o diagnóze pacienta a jeho liečebnej procedúre. Príklad kódu s vlastnými údajmi je zobrazený na obr. 5. Základne znaky tohto kódu:

 • Disponuje výrazne vyššou informačnou kapacitou, detekovaním chýb a možnosťou opráv chýb pri porušení kódu.
 • Bezchybne dekóduje informácie až do výšky 50% porušenia.
 • Oproti iným čiarovým kódom, ktoré slúžia ako vodítka pre vyhľadávanie v externých systémových databázach, má v sebe obsiahnuté všetky informácie, je teda nezávislým od vonkajších systémov.
 • Okrem bežného textu je možné zakódovať aj špeciálne programovacie inštrukcie, grafiku a pod.
 • Dátový súbor, ktorý je kódovaný do PDF 417 môže mať veľkosť až 1kB.

DataMatrix- používa sa taktiež na kódovanie veľkého množstva informácií. Využíva sa najmä v Európe a Spojených štátoch. Bol vyvinutý firmou RVSI ACUITY CIMatrix, neskôr kúpená firmou Siemens  Energy and Automation, Inc.Dominujúcimi oblasťami použitia súautomobilový, letecký a elektrotechnický priemysel, kde sa vo veľkej miere využíva najmä laser na zhotovenie tohto kódu. Vo všeobecnosti našiel opäť použitie prelogistické účely a aplikácie pre správu dokumentov. Použitie čiarových kódov DataMatrixobr. 5 sa šíri aj v oblasti mobilného marketingu. Užívateľ v dnešnej dobe dokáže jednoducho a ľahko skenovať tento kód len za pomoci mobilného telefónu so vstavaným fotoaparátom a vhodným softvérom dekodéra. Po dekódovaní takéhoto kódu je väčšinou presmerovaný na stránky predajcu, alebo na rôzne iné webové lokality. Hlavné charakteristiky:

 • Kód je vlastne dvojrozmerná matica, skladajúca sa z čiernych a bielych buniek alebo modulov usporiadaných do štvorcového alebo obdĺžnikového vzoru.
 • Informácie je možné kódovať ako textové alebo číselné dáta. Veľkosť dát je od niekoľkých bajtov až po 2 kB.
 • Dĺžka zakódovaný dát závisí od počtu buniek. Možné je uložiť až 2 335 alfanumerických znakov.Veľkosť kódu sa pohybuje od 8 x 8 až 144 x 144 mm.
 • Malé štvorčeky reprezentujú byty, tmavá bunka jednotku, svetlá nulu, alebo naopak.
 • Každý kód sa skladá z dvoch pevných susedných hraníc v tvare „L“ (nazývaných - findernpattern) a ďalších dvoch hraníc, ktoré sa skladajú zo striedajúcich sa tmavých a svetlých buniek alebo modulov (nazývaných - timingpattern).

QR CODE-skratkové označenie(QR) vychádza z anglického označovania „Quick Response“(rýchla reakcia), celý kód zabezpečuje rýchle dekódovanie. Bol navrhnutý v roku 1994 japonskou spoločnosťou Denso-Wave, ktorá ponúkla jeho princípy bezplatne verejnosti, v tom roku bola divíziou spoločnosti Toyota a kódy boli vytvorené pre účely automobilky  a jej prepracovaného manažmentu „Just - in - time“ (práve v čas). QR kód obr. 5 predstavuje otvorený štandard, to znamená, že spoločnosť zverejnila celkovú špecifikáciu a neuplatňuje si žiadnu patentovú ochranu. Princíp použitia je totožnýako u iných kódov, základom je vytlačenie kódu či už na papier alebo na akékoľvek viditeľné miesto predmetu. Kód sa zosníma kamerou alebo pomocou mobilného telefónu, následne dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde pomocný softvér. Vďaka svojej jednoduchosti a otvorenému štandardu sa v súčasnosti využívajú tieto kódy kdekoľvek a na čokoľvek, prakticky ich využívajú nielen veľké firmy, ale aj samotný jednotlivci.Veľmi zaujímavým použitím je napríklad vloženie QR kódu na svoju vizitku, tým na vizitke uchováte ďalšie informácie, ktoré vám hľadiska miesta na vizitku nevošli v textovej forme. Informácie o sebe či vašej firme, odkaz na firemnú či súkromnú – osobnú web stránku. Kódy dokážu v sebe uchovávať v textovom móde rôzne informácie, napríklad aj kontaktné informácie vo formáte vCard, dokážu odosielať preddefinované SMS správy alebo MMS, načítavať GPS súradnice do GPS navigácie v mobilnom telefóne a mnohé iné. Špecifikácia kódu:

 • QR kód je špecifický dvojdimenzionálny bar kód, skladá sa zo špeciálneho usporiadania malých čiernych a bielych štvorčekov.
 • Štyri väčšie štvorce, všetky nachádzajúce sa v rohoch, z toho tri väčšie a jeden menší sú charakteristické nosiče informácií pre čítačku kódu. V ostatných malých štvorčekoch, ktoré majú na prvý pohľad chaotické usporiadanie je zakódovaná informácia.
 • Usporiadanie a veľkosť matice kódu môže byť od 21 x 21 až po 177 x 177 bodov s nárastom o 4 moduly v každom smere. Pri takýchto rozmeroch dokážu v sebe uchovať od 10 - 25 znakov až po 1852 - 4296 znakov.
 • Verzie sú od 1 až po 40, každá kódová verzia má iný počet modulov, inú modulovú konfiguráciu. Modul hovorí o tom koľko čiernych a bielych štvorčekov tvorí daný kód.
 • Existujú 4 úrovne korekcie chýb (L - 7%, M - 15%, Q - 25%, H - 30%), čím vyššia úroveň opravy sa použije, tým sa zníži množstvo dát, ktoré kód dokáže obsiahnuť.

Zdroj:

 • www.sitelmk3.de
 • http://barcode.tec-it.com
 • PORUBSKÝ, Š. 2011.Naučte sa používať QR kódy, získate niečo naviac. [online]. 20.05.2011, 2016, [cit. 26.03.2016]. <http://techbox.dennikn.sk/temy/naucte-sa-pouzivat-qr-kody-ziskate-nieco-naviac/>
 • Trochu teórie o čiarovom kóde. 2016. [online]. 2016, [cit. 25.03.2016]. Dostupné na internete: <http://www.kodys.sk/stranka/trochu-teorie-o-ciarovom-kode>
 • Colyton Industrial Designs. 2011. [online]. 2011, [cit. 26.03.2016]. Dostupné na internete: <http://www.ci-markingsolutions.co.uk/acatalog/data_matrix_codes.html>

SpoluAutor: Radovan Svitek