#06 Čiarové kódy | Úvod

barcode readerNajrozšírenejšou oblasťou identifikačných technológií sú čiarové kódy. Optické identifikačné postupy kódujúce dáta prostredníctvom farebných oblastí rôznej šírky alebo kontrastu, poprípade farbou odlíšiteľných plôch. V dobe kedy vznikol pojem čiarový kód sa používalo jednorozmerné (1D) kódovanie, v ktorom má kódový obrazec podobu rady čiar a medzier rôznej šírky, poprípade i rozdielnej výšky. Medzi čiarové kódy sa však zaraďujú aj ďalšie kódové obrazce, či už dvojdimenzionálne (2D) kódy alebo kódy trojrozmerné, tretím rozmerom je hĺbka záznamu (farba). Používa sa veľké množstvo rôznych typov čiarových kódov, líšiacich sa dĺžkou, štruktúrou kódu a spôsobom kódovania.DWS-from-front-scanning-IM0034130

Základným rozhodnutím pri aplikáciách čiarových kódov je voľba toho správneho typu, zo širokého portfólia druhov. Zohľadňuje sa veľkosť zakódovaných znakov, miera bezpečnosti, veľkosť nákladov na tlač. Z hľadiska efektivity kódovania by sme mohli usúdiť, že v prípade lineárnych kódov sa dá hustota kódovaných informácií zvýšiť, či už zvýšením hustoty kódu, alebo do určitej miery zmenou typu. Avšak takto zakódované znaky nemôžu presiahnuť radovo desiatky znakov. Kódovanie dát s veľkým objemom podmieňuje informačný systém používať dvojrozmerné kódy 2D. Poskytujú rozsiahle množstvá kódovaných znakov s minimálnymi požiadavkami na rozmery s možnosťou bezpečného kódovania. Čiarové kódy sa výrazne používajú do skladových aplikácií, ich veľkou výhodou je veľmi nízka nadobúdacia cena, teda minimálne náklady na tlač, avšak bez ohľadu na potrebné tlačiarne a čítačky.

Delenie a príklad čiarových kódov môžeme vidieť v nasledovnej tabuľke:

Čiarové kódy
Jednorozmerné čiarové kódy Dvojrozmerné čiarové kódy
European Article Number (EAN) PDF 417
Kód 128 DataMatrix
Kód ITF QR CODE
Kód 39
CODABAR

https://youtu.be/R-iORkP7ybY?t=6 https://youtu.be/43LbqSzV1nA?t=9

Zdroj:

  • RAJ, B. A. S. 2001. Bar codes: Technology and implementation. Delhi : McGraw-Hill Education, 2001. 376 s. ISBN 978-0-07463-849-1.
  • PAVLÁSEK, P. 2010. Mechatronika: základy mechatronických systémov : nepublikovaný rukopis. Elektrotechnická fakulta – Žilinská univerzita v Žiline, 2010. 16 s.
  • http://warehousenews.co.uk/
  • www.aliexpress.com

SpoluAutor: Radovan Svitek