#06 Čítanie kódov (Barcode)

Barcode/Kód môžeme označiť za strojovo čitateľný identifikátor napríklad produktov, prepravovaných balíkov, montážnych dielov počas výroby, elektronických komponentov a podobne. V priemysle je možno pozorovať využitie rôznych typov kódov. Zoberme si ako príklad označenie auta pri jeho výrobe. Prostredníctvom kódu si vyrábaný automobil zo sebou nesie informáciou aké parametre má dané auto spĺňať, aký motor má mať dané auto implementované, akú výbavu si užívateľ objednal a množstvo iných informácii. Ako už bolo naznačené, tento kód je strojovo čitateľný, a teda uveďme si príklad: Užívateľ si nakonfiguroval pri objednávke auta červenú farbu. Táto informácia je zahrnutá v kóde, ktorú si lakovacie priemyselné roboty prečítajú a podľa toho tieto roboty nanesú farbu na karosériu auta. Môžeme vidieť, že vďaka čítačkám kódov nie je potrebný zásah človeka, ktorý „rozpráva“ robotom akú farbu je potrebné nastriekať.

Využitie, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku je v každom priemyselnom odvetví:

06 - barcode 01

Príklady kódov sú nasledovné: 06 - barcode 02 Viac o priemyselnej identifikácii sa môžete dočítať v kategórii „identifikácia“. Čítanie kódov je realizované čítačkami kódov. Existuje viacero druhov čítačiek od viacerých výrobcov. Najzakladanejším rozdelením môžeme snáď považovať čítačky:

  • Ručné, (viď obr. vľavo)
  • Automatické alebo statické. (viď obr. vpravo)
06 - barcode 03

Formátov jednotlivých kódov je mnoho. Základné delenie je však nasledovné:

  • 1-D kódy (jednorozmerné): Lineárne čiarové kódy,
  • 2-D kódy (dvojrozmerné): DataMatrix, QR Code a iné.

Podľa toho, aký čiarový kód potrebujeme čítať je potrebné vybrať vhodnú čítačku. Tie v základe rozdeľujeme na:

  • Laserové skenery/ čítačky,
  • Vision/ kamerové čítačky.

Viac o jednotlivých čítačkách si môžete prečítať v nasledujúcom príspevku „Typy čítačiek kódov“. Zdroj:

  • INTRODUCTION TO MACHINE VISIOn, A guide to automating process & quality improvements, Cognex.
  • Machine vision, Reference Guide, Datalogic.
  • SICK AG, Whitepaper, select the best technology for your vision application, SICK. Frederik Nilsson, Anders Murhed. 
  • https://www.keyence.com/

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD.