Zásadné zvýšenie produktivity s dostupnou RFID technológiou | BRADY

BRADY | Prideľte každej položke majetku jedinečnú digitálnu identitu a spravte zásadný krok k vyššej efektivite práce. Vďaka kompletným riešeniam, ktoré je možné prispôsobiť potrebám zákazníka do najmenšieho detailu, je technológia RFID v súčasnosti dostupná širokej škále firiem. Dokonca aj v prostrediach, ktoré sa zvykli považovať pre väčšinu štítkov a čítačiek za náročné.

Vďaka kompletnému RFID riešeniu od spoločnosti Brady získajú položky majetku v akomkoľvek priemyselnom prostredí svoju jedinečnú digitálnu identitu, a to len nalepením štítka. Používatelia tak dokážu identifikovať a vyhľadať označené položky naraz, z diaľky, v reálnom čase a bez potreby priamej viditeľnosti. Zoznámte sa s kompletným RFID riešením od spoločnosti Brady!

Vaše potreby. Vaše riešenie.

Na zvýšenie efektivity akéhokoľvek pracoviska vďaka technológii RFID využíva spoločnosť Brady svoje globálne výrobné možnosti a služby a dokáže prispôsobiť každý element kompletného riešenia RFID presne podľa požiadaviek zákazníka. Je možné prispôsobiť nielen dosah čítania, ale aj ďalšie vlastnosti štítka, ktoré zaručia pevnú priľnavosť na akejkoľvek položke majetku v širokej škále priemyselných prostredí. Riešenie môže zahŕňať aj snímače na zber údajov prostredia vrátane teploty a vlhkosti. Snímače je možné vybaviť prispôsobenými naprogramovanými aplikáciami, ktoré spracúvajú údaje a umožňujú využívať výhody osobitných firemných potrieb, pričom spoločnosť Brady zároveň dokáže integrovať celé riešenie do existujúcej IKT infraštruktúry.

Brady RFID

Prečítaj si viac o RFID v našej knižnici "Vedomosti"  

Výrazný nárast efektivity na pracovisku

Dobre implementované, kvalitné riešenia RFID vedú k výraznému nárastu prevádzkovej efektivity v mnohých odvetviach. Pomocou ručného RFID skenera je možné vyhľadať, identifikovať, sledovať a stopovať viacero položiek naraz zo vzdialenosti až 15 metrov bez potreby priamej viditeľnosti. Pevné RFID skenery môžu pokrývať dokonca celé pracovisko a výrazne zrýchliť sledovanie položiek. Vďaka tomu môžu zamestnanci rýchlo nájsť akúkoľvek označenú položku, ktorú potrebujú, zautomatizovať inventúry a skontrolovať úplnosť odchádzajúcich zásielok za pár sekúnd.

S Brady podnikanie ako na dlani

Automaticky získané údaje o označených položkách môžu pomôcť pri strategickom rozhodovaní o počte kapitálového majetku, jeho umiestnení, preventívnej údržbe a faktoroch prostredia. Rozhodnutia o úrovniach zásob je možné podporiť najnovšími automaticky generovanými a získavanými údajmi pre ešte vyššiu efektivitu a ziskovosť vášho podniku, a to všetko vďaka jedinečnej digitálnej identite každej položky majetku.

Spoznajte dostupné RFID riešenie od spoločnosti Brady TU.

Autor: Brady s.r.o.

Buď v obraze a klikni na Link pre online/newsletter