#07 PROFINET | Isochronous Real-Time (IRT) komunikácia

IRT? Ethernet je postavený na predpoklade, že uzly (zariadenia) pravdepodobne nebudú vysielať súčasne. Ethernet nazýva tento koncept „CSMA-CD“ (Carrier Sense Multiple Access - Collision Detect), čo znamená, že na spoločnom prenosovom médiu môžu súčasne podľa potreby vysielať viaceré uzly. Ak dôjde ku „dátovej kolízii“ musia ju detekovať a opakovať prenos údajov. Moderné siete Ethernet však dnes už často používajú namiesto rozbočovačov (Hubs) sieťové prepínače (switch), čo vylučuje možnosť týchto kolízií. Pomocou prepínačov dosahujú zariadenia PROFINET cyklové časy kratšie ako 1 milisekundu a Jitter približne 10 - 100μs. Toto je štandardný komunikačný kanál PROFINET „Real-Time“ (RT) PROFINET.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac …

Niektoré aplikácie, ako napríklad riadenie pohybu v uzavretej slučke, si nevyžadujú len krátke doby cyklu, ale tiež vyžadujú deterministické správanie svojej siete - údaje by sa mali prísne sekvencovať a nikdy by nemali byť náchylné na kolízie či „Jitter“. IRT

Výhody

Synchronizáciou siete poskytuje IRT niektoré výhody oproti štandardnému komunikačnému kanálu RT:

  1. Deterministické správanie siete: dáta sa vysielajú a prijímajú v správnom časovom slede a v korektnom poradí
  2. Rýchle doby cyklu: IRT môže najnovšie pracovať s časmi cyklu až 31,25μs (32 000 vzoriek za sekundu)

Ako používať IRT

Používanie takejto siete je celkom jednoduché. Každý komponent vo vašej PROFINETovej sieti, od riadiacej jednotky k zariadeniam či Ethernet Switchu medzi nimi, musí byť certifikovaný podľa PROFINET triedy C. Následne musíte nakonfigurovať synchronizačnú doménu IRT, ktorú bude používať váš kontrolér -určiť šírku pásma, ktorá bude určená operácii IRT. Nakoniec musíte definovať topológiu siete - musíte riadiacej jednotke presne povedať, ako sú prepojené káble medzi vašimi zariadeniami IRT, aby mohol optimalizovať plán IRT prenosu.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac …

Zdroj: www.profibus.com

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation