#06 PROFINET | Čo je GSD File (GSD Súbor), GSDML?

Čo je GSD File? (GSD Súbor)

PROFINET General Station Description (v skratke GSD) je zjednodušene opis zariadenia poskytnutého výrobcom zariadenia. Obsah GSD pozostáva z konfiguračných informácií, parametrov, modulov, diagnostiky, alarmov a identifikácie výrobcu a zariadenia. Identifikácia dodávateľa (ID dodávateľa) je číslo, ktoré poskytuje PI (PROFIBUS & PROFINET International). Je jedinečné pre každého dodávateľa. Identifikácia zariadenia (ID zariadenia) je stanovená výrobcom zariadenia a je jedinečná pre každú skupinu zariadení.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac ...

Prečo vôbec potrebujeme GSD súbor?

Po úspešnom importe GSD Vám pribudne vo Vašom vývojom prostredí v HW knižnici novo naimportované zariadenie. Ako príklad si uvedieme import GSD v SW prostredí TIA portál: ABB Robotics, Fanuc roboty, Kuka roboty a iné.
GSD Súbor je štandardizovaný spôsob opisu informácií o zariadení.

GSD súbor teda stiahneme/ obdržíme od výrobcu zariadení, ktoré chceme implementovať do nášho projektu.  Tento súbor naimportujeme do vývojového prostredia (napr. TIA Portal). Po jeho úspešnom naimportovaní môžeme toto zariadenie nakonfigurovať, parametrizovať, navoliť si diagnostické možnosti a iné. GSD súbor je teda nevyhnutnou súčasťou pre úspešné implementovanie zariadenia komunikujúceho s riadiacim kontrolérom (PLC) prostredníctvom PROFINETu. Napríklad implementovanie GSD Súboru robota, kde si dokážeme nakonfigurovať základné informácie ako IP, meno, ake dáta si bude vymieňať s PLC automatom a podobne.

O čom je tento názov GSD (ML)?

Súbory PROFIBUS GSD pôvodne používali textové súbory ASCII a jazykové prípony (.gsd - nemčina, .gse - angličtina), PROFINET na druhej strane používa jazyk XML, ktorý podporuje dátovú štruktúru a viac jazykov. Preto sa súbor PROFINET GSD nazýva „GSDML“ - je opísaný vo formáte XML a prípona súboru bude „.xml“. V názve súboru je obsiahnutá aj verzia špecifikácie GSD, (napr. V1.3), názov dodávateľa, skupina zariadení a dátum. Verzia a dátum sa môžu použiť napríklad na určenie, či máte najnovší súbor od dodávateľa. Existujú aj voliteľné polia, ktoré sa niekedy v názve súboru zobrazia, napríklad ID dodávateľa, ID zariadenia, čas a ďalšie. Súbory GSDML tiež umožňujú viacjazyčnosť.

Čo znamená ak je súčasťou môjho GSD aj bitmapový súbor?

Grafický súbor je súčasťou GSD na grafické znázornenie zariadenia počas konfigurácie. Bude sa importovať súčasne s importom samotného GSD (väčšinou musí byť v rovnakom priečinku aj grafický súbor a aj GSD). Bitmapový súbor by si mal zachovať štandardný názov (daný výrobcom) a vy by ste ho nemali meniť. V opačnom prípade sa tento grafický súbor nemusí naimportovať správne.

Obr. Príklad naimportovaného grafického súboru ako súčasť GSD pre priemyselného robota.

Vyskytol sa problém s mojím GSD

Ak sa vyskytol problém s importom súboru GSD, zistite, či máte správny súbor pre dané zariadenie a jeho najnovšiu verziu. Uistite sa, že ste zariadenie nastavili správne. Skontrolujte, či sa nezmenil názov súboru GSD, ako aj súbor bitovej mapy. Ak problémy pretrvávajú, jedným z riešení je prediskutovať s výrobcom zariadenia a určiť, či je súbor jeho najnovšou verziou a či je vaše nastavenie správne. Tiež môžete siahnuť po nástroji na kontrolu GSD. Ide o Checker Tool for Profinet: www.profibus.com Ak sa vyskytnú nejaké problémy, mali by sa nahlásiť výrobcovi s cieľom vyriešiť tento problém

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac ...

Zdroj: www.profibus.com

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation