#02 Čo je PROFINET?

PROFINET je mechanizmus na výmenu údajov medzi riadiacimi jednotkami a zariadeniami. Medzi riadiace jednotky patria napríklad  PLC, DCS alebo PAC (programovateľné logické kontroléry, distribuované riadiace systémy alebo programovateľné automatizačné kontroléry). Zariadeniami môžu byť vstupno-výstupné moduly, vision systémy, RFID, QR a iné čítačky, roboty, pohony a mnoho iných.

Rýchly a deterministický

PROFINET si vymieňa dáta rýchlo a deterministický. Požadovaná rýchlosť sa líši v závislosti od aplikácie. Aktualizácia procesných dát sa môže pohybovať okolo stoviek milisekúnd, výrobné zariadenia môžu potrebovať rýchlejšie aktualizácie (<10 milisekúnd) a synchronizácia riadenia pohonov je dokonca ešte náročnejšia. Determinizmus znamená, že správy prídu, keď je potrebné aby prišli.

Pamätajte si, že konkurenčné protokoly nie sú také rýchle alebo deterministické či môže ísť o uzavreté siete. Napríklad Modbus TCP používa protokol TCP, ktorý vyžaduje vytvorenie virtuálneho spojenia medzi oboma zariadeniami a až následne správy musia prechádzať „zásobníkom TCP / IP“. EtherNet/IP používa UDP. Čas je pri využívaní „zásobníka“ variabilný, čo redukuje determinizmus a znižuje rýchlosť. EtherCAT je deterministický, avšak ide o uzavretú sieť.

PROFINET Dáta

PROFINET si vymieňa údaje vrátane informácií o kvalite vlastnej komunikácie. Okrem toho, že získate svoje dáta, viete, či sú tieto dáta aj dobré. PROFINET si vymieňa dáta v preddefinovanom usporiadaní. Údaje môžu byť usporiadané tak, aby všetky parametre boli vždy na rovnakom mieste. To umožňuje zmenu zariadení od jedného dodávateľa na druhého bez dodatočnej potreby zásahu používateľa.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac …

Zdroj: www.profibus.com

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation