Riadený ethernetový prepínač pre IIoT | TBEN-L-SE-M2| MARPEX

MARPEX | Nemecký výrobca Turck nedávno predstavil vysokorýchlostný riadený prepínač TBEN-L-SE-M2 v krytí IP67, ktorý ponúka maximálnu priepustnosť dát, super rýchle naviazanie komunikácie a bezpečný priemyselný Ethernet.

Marpex

Efektívne prepojenie

Turck už niekoľko rokov ponúka koncept „out of cabinet“, čo znamená maximálnu decentralizáciu automatizačnej techniky. Okrem štandardných I/O modulov pre spojenie digitálnych alebo analógových signálov alebo IO-Link zariadení k sieti Ethernet, ponúka aj ethernetové kontroléry a spannery, ktoré možno umiestniť mimo rozvádzač.

Výhody týkajúce sa prepojenia a flexibility pri decentralizovanej inštalácii platia aj pre prepínače. Ethernetové káble nemusia byť vedené individuálne z rozvádzača, ale sú vedené priamo na stanice na strojoch. V závislosti od topológie systému, decentralizované umiestnenie prepínačov ušetrí významné sily pri káblovaní. .

TBEN-L-SE-M2 |Vlečné reťaze, redundancia a bezpečnosť

Samozrejme, nie každý systém vyžaduje prepínač príp. niekoľko prepínačov na stroji (príklad lineárnej štruktúry). Avšak v mnohých prípadoch je vyžadovaná hviezdicová štruktúra a je teda nevyhnutné použitie prepínačov.

Napríklad v aplikáciách s vlečnými reťazami veľmi nepraktické a prácne viesť ethernetové káble na koniec ako líniu. Viacero portov je podobne vyžadovaných, keď sa vytvára kruhová redundancia. Požiadavky na zvýšenú dostupnosť stroja sú ďalším dôvodom.  Kruhová alebo hviezdicová štruktúra ponúka najvyššiu mieru spoľahlivosti. Pri hviezdicovej štruktúre je každá stanica pripojená na zvláštny port prepínača.

MÁM ZÁUJEM o ethernetový prepínač pre IIoT

Rýchlosť 1GBit/s a IP adresy podľa portov

Nový 10-portový prepínač v blokovom prevedení ponúka 100 Mbit/s na ôsmich portoch a 1 Gbit/s na dvoch vysokorýchlostných chrbticových portoch. Prepínač v robustnom prevedení s IP67 je jedinečný. Optimálne spĺňa požiadavky vysoko výkonových priemyselných aplikácií v náročných podmienkach. Užívatelia môžu priradiť IP adresy k staniciam buď pomocou portov alebo centrálne prostredníctvom web servera prepínača. Nie je preto potrebné vytvárať zvláštne konfigurácie pre každú individuálnu stanicu. Pre výrobcov strojov ponúka prepínač s NAT smerovačom možnosť priradiť proxy IP adresu a tak zabrániť zdvojovaniu IP adries v sieti.

Vysokorýchlostná výmena nástrojov

Veľmi krátke časy naviazania spojenia je požiadavka, ktorú veľa priemyselných prepínačov nedokáže splniť. Schopnosť zabezpečiť spojenie so stanicami v najkratšom možnom čase je oveľa viac kritická v priemyselnej automatizácii v porovnaní s domácimi alebo kancelárskymi IT scenármi. Spojenie musí byť zabezpečené v zlomkoch sekundy, najmä v prípade výmeny nástrojov vo výrobe automobilov. Ak je prepínač medzi kontrolérom a stanicou, nasadenie nástroja nezávisí len od štartovacieho času ethernetovej stanice na nástroji, ale aj na naviazaní spojenia s prepínačom. TBEN-L prepínač ponúka čas menší ako 150 milisekúnd, čím predstavuje jeden z najrýchlejších prepínačov na trhu.

Napájanie 10…30 V pre mobilné zariadenia

V sektore mobilných zariadení sú prepínače potrebné na pripojenie IP kamier, ktoré viac a viac podporujú automatizáciu poľnohospodárskych strojov. Tie ukazujú farmárom živé obrázky ich strojov – buď priamo v kabíne vodiča alebo v kancelárii pre bez vodičové stroje. Výrobcovia poľnohospodárskych strojov tiež využívajú monitorovacie funkcie, ktoré zobrazujú obrázok z kamery automaticky na obrazovke v prípade, že je zaregistrovaný nezvyčajný pohyb. Obrázky z kamery tak musia byť riadené prepínačom a dostupné cez kontrolér.

Vysielacie schopnosť TBEN-L prepínača umožňuje zobrazovať video stream pre niekoľko obrazoviek bez časového oneskorenia a v optimalizovanom pásme. Rozsah napájania 8…30 V je nevyhnutný na to, aby sa mohol použiť na zariadeniach s 12 V sieťou.

Monitorovanie vyťaženia siete

Prepínač môže zvýšiť dostupnosť liniek pomocou redundancie médií (RSTP). Nastavením virtuálnych sietí (VLAN) možno oddeliť siete výroby od správcovských sietí alebo priradiť individuálne šírky pásiem každej VLAN a tak chrániť sieť voči preťaženiu. Funkcia sledovania vyťaženia každého portu poskytuje nepretržitý prehľad o využití šírky pásma v sieti.

  1. Priradenie IP adries na jednotlivé porty a vysielanie pre IP kamery
  2. Rýchle naviazanie spojenia pre výmenu nástrojov
  3. Zvýšená dostupnosť liniek pomocou redundancie médií (RSTP)
  4. Gigabitová vysokorýchlostná chrbtica pre maximálnu výkonnosť 

Záver

Takýto kompaktný a výkonný prepínač ako TBEN-L-SE-M2 doteraz na trhu neexistoval. Kombinácia stupňa krytia IP69K a vysokorýchlostnej chrbtice s dvoma gigabitovými portami  je ideálna pre využitie v priemyselných sieťach. S časom naviazania spojenia menším ako 150 milisekúnd ponúka prepínač veľmi krátke cyklové časy pre zmeny nástrojov v robotických aplikáciách. Užívateľ tiež profituje z niekoľkých funkcií pre bezpečnú a efektívnu organizáciu ethernetových sietí. Integrovaný firewall ponúka obojsmernú ochranu pred neoprávneným vstupom a teda spoľahlivo zvyšuje bezpečnosť IIoT.

marpex

Marpex, s.r.o.

Športovcov 672 018 41 Dubnica nad Váhom tel./fax: +421 42 4440010-1 mobil: +421 903 214 610 e-mail: mosuch@marpex.sk www.marpex.sk