#07 Odporové snímače

Odporové snímače

neelektrických veličín patria do skupiny pasívnych snímačov. Podľa fyzikálnej závislosti danej konštrukciou snímača meraná neelektrická veličina spôsobuje zmenu elektrického odporu citlivej časti snímača. resistance_sensor Medzi najčastejšie odporové snímače môžeme zaradiť:

  • kontaktové snímače
  • potenciometrické snímače
  • tenzometre
  • odporové teplomery
  • odporové tlakomery