#07 Odporové snímače

Odporové snímače neelektrických veličín patria do skupiny pasívnych snímačov. Podľa fyzikálnej závislosti danej konštrukciou snímača meraná neelektrická veličina spôsobuje zmenu elektrického odporu citlivej časti snímača.  Medzi najčastejšie odporové snímače môžeme zaradiť:

  • kontaktové snímače
  • potenciometrické snímače
  • tenzometre
  • odporové teplomery
  • odporové tlakomery