3 dôvody, prečo je programovanie robotov NÁROČNÉ

Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že programovanie robotov nie je náročné...

... avšak existujú dôvody, pre ktoré sa programovanie robotov, predovšetkým pre začiatočníkov, stáva obtiažnejšie:

1. Každý robot má svoj vlastný programovací jazyk

programovanie robotov
Zdroj obr.: www.wevolver.com

Programovací jazyk každého výrobcu robota je jedinečný.  Programátori sa tak pri prechode od jednej značky ku druhej musia učiť nový programovací jazyk a zvyknúť si na nové vývojové prostredie. Samozrejme, pokiaľ máte dostatočne bohaté skúsenosti s priemyselnou robotikou, nemal by to byť až taký veľký problém. Akokoľvek zdatný programátor ste, určitý čas Vám to však rozhodne zaberie. Do popredia sa však dostávajú aj SW, ktoré sú univerzálne a viete nimi naprogramovať akúkoľvek značku robota.

2. Školenie je "drahé" a "časovo náročné"

Školenie programovania robotov trvá niekoľko dní, v rámci ktorých sa účastník školenia naučí aplikovať svoje získané poznatky do vývoja jednoduchej aplikácie v ich programovacom jazyku.

To však často nie je ani zlomok znalostí, ktoré potrebujete na vývoj kvalitného robotizovaného systému. Účasť na týchto školeniach môže stáť aj stovky až tisícky EUR. Pre získanie pokročilejších znalostí akými sú: kamerové navádzanie, snímače sily, čítanie čiarových kódov, simulácie a podobne môžete za školenia ponechať ďalšie, nie malé, peniaze.

Chcete získať kvalitné školenie za rozumnú cenu? Oslovte FANUC Slovakia! info.sk@fanuc.eu

školenie FANUC | školenie robotov

3. V skutočnosti to nie je iba robot ...

Ramená priemyselných robotov nepracujú izolovane. Programovanie pohybov robota je záležitosť jedna, ale porozumieť perifériám s ktorými pracujete je záležitosť druhá. Ako sme už naznačili, existuje mnoho tém, ktoré je vhodné v prípade programovania robotov ovládať. Ako prvé rozhodne zaradzujeme: efektory. Neskôr sú to rôzne druhy snímačov, pneumatika, kamerové systémy, bezpečnosť a podobne. Robot často komunikuje s inými riadiacimi systémami akým je napríklad PLC. Ovládanie nastavení komunikácie je preto taktiež takmer nevyhnuté.

Programovanie robotov, myslíme si, nie je vo všeobecnosti náročné. Je však dôležité kvalitne porozumieť základom priemyselnej robotiky a stavať tak na kvalitných základoch. Ak tak vykonáte a pridáte k tomu znalosti z oblasti aizácie, Vašu vytrvalosť a "zapálenie sa" pre túto prácu, výsledky a radosť z práce sa rozhodne dostavia :) Zdroj: obr.: www.wevolver.com

Autor: Redakcia Daily Automation

Fanuc CRX