#03 Čo je to Servomechanizmus? | Úvod

servomechanizmyServomechanizmus? Daný príspevok si kladie za cieľ uviesť čitateľa do problematiky servomechanizmov. Na konci príspevku by tak mal vedieť: čo je to servomechanizmus a načo nám slúži.

Servomechanizmus nám umožňuje riadenie polohy, rýchlosti, krútiaceho momentu alebo kombináciu týchto spôsobov riadenia.

Riadenie polohy: Servomechanizmy sú priam predurčené na riadenie polohy motorov, pričom ich presnosť polohovania je veľmi vysoká. Niekedy môžeme hovoriť o presnosti až do 1μm (1/1000mm). Túto presnosť dokážeme dosiahnuť aj opakovateľne, a teda po opätovnom spúšťaní a zastavovaní motora.

Regulácia otáčok: Servomechanizmy je možné uriadiť v spojitej prevádzke, a to v širokom rozsahu rýchlosti.

Regulácia krútiaceho momentu: Krútiaci moment môžeme interpretovať ako silu, ktorá vyvoláva otáčanie. Servomechanizmy dokážu riadiť krútiaci moment, a to aj pri zmene zaťaženia.

Prečítaj si viac z kategórie: Pohony

Servomechanizmus využíva pre svoju prevádzku tzv. spätnú väzbu (spätná väzba: riadenie servomotora dostáva spätné informácie od snímačov o polohe motora, rýchlosti a podobne).

Servomechanizmus môžeme rozdeliť vo všeobecnosti na tri časti:

Povelová sekcia:

Povelová časť môže byť napríklad PLC, v ktorom je vytvorená logika, na základe ktorej sa posielajú riadiace povely do sekcie radiča. Ide napríklad o povel rozbehnutia motora, zastavenia, riadenia rýchlosti a podobne.

Sekcia radiča:

na základe získaných povelov (napr. z PLC) sú jednotlivé povely spracovávané práve v danej časti. Transformáciou povelov (pr. z PLC) a porovnávaním informácii zo spätnej väzby sa dáta elektronikou radiča vyhodnotia, výsledkom čoho je schopnosť riadenia servomotora. Pr: ak z PLC príde povel na otočenie motora o 5 stupňov vpravo a zo spätnej väzby radič zistí, že poloha je aktuálne na 10 stupňoch, radič spracuje dáta a posunie servomotor o 5 stupňov. Spätnou väzbou získava informácie o polohe, a teda ak bude na 15 stupňoch, radič servomotor zastaví.

Sekcia ovládača a detektora:

Servomotory majú kódovače, ktoré detegujú uhol otočenia, rýchlosť a smer. Tieto informácie sú odosielanú prostredníctvom "spätnej väzby" späť do sekcie radiča pre spoľahlivé riadenie.

Servomechanizmus

Krátka ukážka toho, ako pracuje servomechanizmus:

Aplikácií na využitie servomechanizmov môžeme nájsť vďaka ich flexibilite veľké množstvo. Ich uplatnenie môžeme na každom kroku. DVD mechanika, mechanizmus posunu papiera v tlačiarňach a množstvo iných.  Svojej obľube sa teší aj v priemysle:

  • prepravné aplikácie (dopravné pásy s presným polohovaním),
  • navíjacie stroje,
  • tlačiarenské stroje,
  • potravinárske zariadenia,
  • osadzovanie elektronických súčiastok a podobne.

Viac o aplikáciách servomechanizmov sa dočítate v článku: Príklady použitia servomechanizmov.

Autor:

Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod Czech Branch CT Zone, areál Ponávka, Škrobárenská 507/12, CZ-617 00 Brno www.cz3a.mitsubishielectric.com

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyautomation.com