#05 Servomechanizmy - Praktické aplikácie

V článku (Servomechanizmy | Úvod) sme sa oboznámili so základmi servomechanizmov a uviedli sme si niektoré základné praktické aplikácie. V danom príspevku sa čitateľ viac oboznámi s praktickými ukážkami využitia servomechanizmov.

V predošlom spomínanom článku sme si uviedli nasledovné:

  • prepravné aplikácie(dopravné pásy s presným polohovaním),
  • navíjacie stroje,
  • tlačiarenské stroje,
  • potravinárske zariadenia,
  • osadzovanie elektronických súčiastok a podobne.

Poďme sa pozrieť bližšie na objasnenie niektorých aplikácií.

Riadenie dopravy

V dnešnej dobe je už takmer nepredstaviteľný výrobný podnik bez aizovaných výrobných zariadení. Ich súčasťou sú bezpodmienečne logistické a iné dopravné zariadenia. Na ich riadenie sa taktiež používajú servomechanizmy. Ide napríklad o Zdvižné zariadenie (ktoré môže byť taktiž súčasťou vysokozdvižných vozíkov), dopravné pásy, stohovací žeriav ako súčasť aizovaného skladu a podobne.

Prečítaj si viac z kategórie: Pohony

Automatizované skladové systémy: striedavé servomechanizmy sú používané za účelom riadenia aizovaného skladovania alebo vychystávania v podniku. Presné polohovanie a riadenie rýchlosti nám umožňuje rýchle a efektívne skladovanie.

Prepravný stroj(zvislý): servomechanizmy v danom prípade  zlepšujú efektivitu zariadenia. Predmety môžu byť za pomoci servomechanizmu presne polohované, a teda môžeme ich zastaviť na presných žiadaných pozíciách. Servomotor so systémom magnetickej brzdy sa používa na zabránenie padaniu predmetov zo stroja pri výpadkoch napájania.

Zdvihákaické sklady

Navíjacie zariadenia

Čo sú navíjacie stroje? Predstavme si napríklad továreň na výrobu papiera, fólie a podobne. Tieto materiály sú navíjané na akési bubny, rôznymi operáciami spracovávané a vo finále sú opätovne navíjané za účelom exportu, alebo priamo rezané na požadovanú veľkosť.

mechanizmus navíjacieho stroja

        Pozrime si príklad zariadení vyžadujúcich si prítomnosť servomechanizmov: rezanie a laminovanie. rezačkalaminátor

Aplikácie pre potravinársky priemysel

Požiadavky na zvyšovanie kvality a bezpečnejšie spracovanie potravín stále rastú, preto sa servomechanizmy často používajú ako riešenie v mnohých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

Baliace zariadenie: pri baliacich strojoch nám servomechanizmy zabezpečujú, že potravinárske výrobky budú hermeticky presne a hygienicky zabalené.

Plnička: Pri plniacich zariadeniach je veľmi dôležité presné dávkovanie. Presné zastavenie fliaš je nevyhnutnou podmienkou, a preto majú servomechanizmy pri takýchto zariadeniach opodstatnenie.

plničkabaliaci stroj

Osadzovanie a kontrola plošných spojov

Pri osadzovaní dosiek plošných spojov sa požaduje vysoká rýchlosť a hlavne vysoká presnosť osadzovania polovodičových súčiastok. Nesprávna pozícia osadenia súčiastky má za následok nefunkčnosť  plošnej dosky. Ich osadenie býva v mnohých prípadoch kontrolované kamerovým systémom, ktorý musí byť navádzaný na presné kontrolné pozície. Aplikácia servomechanizmov je preto vítané.

osadzovací strojtestovanie plosakovZdroje:

Autor:

Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod Czech Branch CT Zone, areál Ponávka, Škrobárenská 507/12, CZ-617 00 Brno www.cz3a.mitsubishielectric.com

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com