#08 Frekvenčné meniče - Praktické aplikácie

V predošlom príspevku sme si uviedli základné informácie o frekvenčných meničoch. V danom príspevku si následne uvedieme niekoľko praktických aplikácií, ktoré zároveň objasnia využitie frekvenčných meničoch v praxi.

Riadenie dopravného pásu

Dopravné pásy sú priam neoddeliteľnou súčasťou v rôznych priemyselných odvetviach.

  • Umožňujú nastavenie rýchlosti bez potreby použitia mechanického systému
  • Do určitej miery je možné využitie pri riadení polohy
  • Plynulejší rozbeh - ŠTART alebo dobeh - STOP stroja.
  • Môžu sa používať ako spojité spúšťače a zastavovače dopravníkov a podobne
Prečítaj si viac z kategórie: Pohony
Dopravník
Praktické aplikácie frekvenčných meničoch

Riadenie obrábacieho stroja

Frekvenčné meniče sa často využívajú na riadenie jednotlivých osí obrábacích strojov. Pri požiadavkách na vysokú presnosť spracovania sa môže použiť aj kombinácia vektorového frekvenčného meniča a detektora polohy (impulzný kódovač) na zastavenie hlavného hriadeľa v určenej polohe a udržanie konštantnej rýchlosti motora aj pri zmenách zaťaženia použitím signálovej spätnej väzby z detektora.

Riadenie obrábacieho stroja

Drevo obrábacie stroje

  • pomáhajú zvyšovať efektívnosť rezania dreva
  • umožňujú nastaviť rýchlosť vozíka na optimálnu úroveň v závislosti od kvality dreva
  • zlepšenie efektívnosti prevádzky a na zastavenie vozíka v nastavenej polohe
  • slúžia na ochranu reznej časti čepele pri plynulom spustení
Drevoobrabajúci stroj

Ventilátor vetrania

Dôvody využitia frekvenčných meničov: Presnejšia regulácia teploty a šetrenie energie. Ventilátor vetrania

Riadenie spracovania potravín

Pri výrobe potravinárskych tovarov rastie dopyt po väčšej prepracovanosti, zvýšenej kvalite a bezpečnejších metódach spracovania potravín. Aj s ohľadom na túto situáciu sa frekvenčné meniče používajú pri spracovaní potravín čoraz častejšie. Ako príklad uvádzame stroj na výrobu cestovín: aplikácie frekvenčných meničoch

Stroj na spracovanie čaju

  • Môžu sa použiť na optimalizáciu rýchlosti ventilátora pece, tak, aby zodpovedala množstvu čaju vloženého do stroja
  • zvýšenie kvality čaju
Spracovanie čaju

Chladiaca veža

Dôvody využitia frekvenčných meničov: Použitím frekvenčného meniča vieme v danom prípade regulovať teplotu, a teda znížiť spotrebu energie. Chladiaca veža

Závitkový dopravník

Dôvody využitia frekvenčných meničov: Umožňujú riadiť rýchlosť dopravníka a množstvo základného materiálu privádzaného do výrobného zariadenia. Závitkový dopravník

Riadenie spracovania kotúčového materiálu

Pod pojmom kotúčový materiál rozumieme: Fólie, gumy, tkaniny alebo iný materiál dodávaný v kotúčoch.

Navíjanie kotúčového materiály

Viac o teórii frekvenčných meničoch nájdeš v príspevku: Frekvenčné meniče | Úvod

Autor:

Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod Czech Branch CT Zone, areál Ponávka, Škrobárenská 507/12, CZ-617 00 Brno www.cz3a.mitsubishielectric.com

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com