O nás

ODBORNÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS  - ISSN 2453-8175priemyselné technológie: priemyselná aizácia, mechatronika, elektrotechnika, strojárstvo, ...Iné kategórie než "Univerzitné a vedecké príspevky" sú vedené ako odborný internetový časopis

Myšlienka vzniku portálu Daily Automation vznikla v roku 2013 za účelom vytvorenia skupiny nadšencov pre aizáciu, technológiu a priemysel. Dnes sa na vývoji a na aktualizácii odborných príspevkov podieľajú odborníci z univerzitnej pôdy i odborníci z praxe ktorí prispievajú svojimi bohatými dlhoročnými skúsenosťami. Pri tvorbe článkov zapájame podniky, ktoré článkom pridávajú praktický pohľad. Tým môžeme deklarovať, že portál www.DailyAutomation.sk prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami čo dodáva atraktívnosti a zvýšenému záujmu čitateľov nie len z podnikov, ale i študentom na stredných a vysokých školách.

V priebehu roka 2022 sme získali takmer 50 000 čitateľov a sledovanosť cez 140 000. Na sociálnych sieťach máme spolu viac ako 13 000 fanúšikov!

titulka-01

Stránka je venovaná tak ako pre nadšencov a študentov tak pre odborníkov z praxe, ktorí chcú byť neustále informovaný o novinkách z oblasti aizácie a neustále sa vzdelávať a získavať prehľad v nových oblastiach medzi ktoré patria napríklad (programovanie, priemyselná robotizácia, senzory a identifikácia, komunikácia, pneumatika a iné.)

Posolstvo Daily Automation? Zhromažďovať okolo seba odborníkov ochotných odovzdávať svoje vedomosti mladým ľudom a pomôcť tak vychovávať nové generácie odborníkov pre náš priemysel ...

[tmm name="vedenie"] Oficiálny Partneri:

narodne-centrum-robotiky            SRS_logoMELS Logo

Vedecká a redakčná rada, recenzenti:prof. Ing. František Duchoň, PhD. - Národné centrum robotikyIng. Ján Bačík, PhD. - Technická univerzita v Košiciach Ing. Peter Kolarovszki, PhD. Ing. Miroslav Fusko, PhD. Ing. Jozef Hnát, PhD.Ing. Ján Ďurica, PhD.Ing. Ján Rofár, PhD. Vysoké školy a univerzity:Žilinská univerzita v ŽilineSlovenská technická univerzita v BratislaveTechnická univerzita v KošiciachSpolupráca so strednými priemyselnými a odbornými školami: 
Stredná odborná škola Stará Turá
Ing. Milan Duroška (riaditeľ SOŠ). Portál Daily Automation obohatil u nás v škole osnovy aizácie o nové témy ktoré môžu učitelia doplniť zaujímavými článkami a video ukážkami. Štefan Schindler, Samuel Kacej (víťazi súťaže SYGA SIEMENS 2016) Portál Daily Automation výborne sústreďuje učebné materiály a návody, ktoré dlho chýbali na Internete alebo boli roztrúsené na rôznych miestach. Články sú písané zrozumiteľným jazykom, takže sú vhodné aj pre začínajúcich študentov bez predošlých skúseností.
Stredná priemyselná škola Martin
Ing. Milan Čiljak (zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety) pre našu školu predstavuje portál Daily Automation možnosť doplniť osnovu vyučovaných hodín o množstvo ukážok reálnych zariadení využívaných v technickej praxi. Pri plnom prístupe pre žiakov aj bez nutnosti registrácie ide o zaujímavý doplnkový materiál pre prácu so žiakmi.
Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola strojnícka  Kysucké Nové Mesto
Stredná priemyselná škola Nová Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola Myjava
Stredná priemyselná škola Levice
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša - Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola strojnícka - Fajnorka
Technická akadémia - Spišská Nová Ves
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Nitra
Stránku prevádzkuje / Vydavateľ:

Daily Automation, s.r.o. Karmínová 1241/18, Žilina 01003, Slovensko IČO: 50302949 DIČ: 2120271791 IBAN: SK77 0200 0000 0036 7291 3455 Kontakt: info@dailyaion.com periodicita aktualizácia: viackrát týždenne