Malý a funkčný zobrazovač procesu – displej ITP14 | Venio

Procesným displejom ITP14 rozširuje spoločnosť VENIO, s.r.o. svoje portfólio zobrazovačov pre aizáciu technologických procesov. Zobrazovač má univerzálne využitie a slúži pre monitorovanie a riadenie priemyselných procesov.

ITP14itp14 VENIO Akytec je univerzálny zobrazovač s napäťovým a prúdovým vstupom. Jednoduchý procesný displej je konštruovaný s dôrazom na kompaktnosť a ergonómiu, pričom je naviac vybavený tranzistorovým NPN výstupom. Digitálny výstup s maximálnou záťažou do 200mA / 42VDC je možné použiť napríklad pre alarm alebo ako výstup pre jednoduchú on/off reguláciu.

CHCEM KÚPIŤ TENTO PRODUKT

Analógový vstup univerzálneho zobrazovača ITP14 je nastaviteľný, pričom  je možné ho využiť pre zobrazovanie napäťových signálov 0-10V a 2-10V, alebo prúdových signálov 4-20mA, 0-20mA a 0-5mA. Prístroj je navrhnutý pre montáž do kruhového otvoru pre signálne prvky s priemerom 22,5mm, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Displej je vhodný pre vizualizáciu v rôznych odvetviach priemyslu napríklad pre zobrazovanie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, otáčok, vlhkosti, alebo percentuálnej hodnoty stavu procesov.

Analógový signál: 0 to 10V ALEBO 4-20 mA ???

Unikátny dizajn pre štandardné kruhové otvory

Zobrazovač môže pracovať pri teplotách okolia od -40 do +60°C a má krytie prednej časti IP65. K dispozícii sú verzie s červeným alebo zeleným písmom (LED). Okrúhly dizajn montážnej časti je veľkou výhodou zobrazovača, ktorá je exkluzívna na trhu. Vďaka tejto vlastnosti je možné displeje inštalovať jednoducho a rýchlo aj do jestvujúcich aplikácií, či už na dvere rozvádzačov, do kontrolných panelov alebo do malých lokálnych prípojných krabíc.

PREJSŤ NA E-SHOP / KÚPIŤ TENTO PRODUKT

Funkcie a výhody ITP14:

– Analógový vstup 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V – Meranie a zobrazovanie hodnoty procesu – Nastaviteľná poloha desatinnej čiarky – Škálovateľné zobrazenie signálu v rozsahu -999 … + 9999 – Riadenie procesu ON/OFF pomocou výstupu NPN – Funkcia druhej odmocniny (pre špeciálne vysielače) – Digitálny filter – Funkcia alarmu pomocou blikania – Chybové hlásenie, keď je vstupný signál mimo rozsah, alebo keď chýba – Indikácia chyby pri prerušení vodiča alebo pri skrate

Oblasť použitia:

Univerzálny displej ITP14 je vhodný najmä na jednoduchú a presnú vizualzáciu procesných hodnôt z merania rôznych veličín ako napr. tlaku, teploty, vlhkosti, prietoku, hladiny, objemu, vzdialenosti a podobne. Najčstejší užívatelia sú z priemyselných alebo komerčných oblastí ako napr. je dodávka a spracovanie čistej, priemyselnej a odpadovej vody, dodávka stlačeného vzduchy a plynov, dodávka a výroba tepla, tepelné spracovanie surovín, materiálu a výrobkov, oceliarensky a ťažobný priemysel, potravinárstvo a spracovanie poľnohospodárskych produktov, papierenský a drevozspracujúci priemysel, automobilový priemysel a mnoho ďalších.

Kompaktná veľkosť ITP14 zabezpečuje, že sa dá použiť na mieste aj ako dodatočne inštalovaná zobrazovacia jednotka na zobrazenie hodnôt pre obsluhu priamo na mieste práce, alebo ako súčasť komplexného vizuálneho zobrazovacieho systému.

Technickú špecifikáciu a ceny nájdete na webstránke spoločnosti VENIO, s.r.o. Žilina.

www.venio.sk