#11 Kódovanie konektorov M12

kódovanie konektorov M12 | Každé zariadenie si vyžaduje pre svoje fungovanie správny kábel. Avšak aj v štandardných veľkostiach káblov existuje množstvo typov konektorov, ktoré zodpovedajú rôznym aplikáciám. Pri výbere kábla je nevyhnutné zvoliť správnu veľkosť, dĺžku, počet pinov či vhodné kódovanie konektora. Tento príspevok Vám prinesie prehľad o kódovaní konektorov M12, ktoré označujú rôzne možnosti a použitie kábla. Na rozlíšenie medzi rôznymi štýlmi káblov má každý konektor odlišnú drážku pre pero, ako je to znázornené na obrázku. Týmto je zabránené použitiu kábla v nesprávnej aplikácii.

Služby Daily Automation: Návrh a výroba rozvádzačov

Existuje široká škála kódovania káblov používaných na rôzne účely. Nižšie je uvedených päť najbežnejších káblových kódov M12 a ich použitie. Sú to tieto:

  • Konektory s kódovaním A sú najbežnejším štýlom konektora. Používajú sa pre senzory, ovládače, motory a väčšinu ďalších štandardných zariadení. A-kódované konektory sa môžu líšiť počtom pinov, kdekoľvek v rozmedzí medzi dvoma pinmi a 12 pinmi.
  • Konektory s kódovaním B sa väčšinou používajú v sieťových kábloch na pripojenie zariadení cez priemyselnú zbernicu. Často nájdeme pri zariadeniach, ktoré pracujú s Profibusom. Konektory kódované "B" majú obvykle tri až päť pinov.
  • Konektory s kódovaním C sú menej bežné ako ostatné. Tieto konektory sa používajú predovšetkým s AC senzormi a ovládačmi. Majú tiež dvojitú drážku pre vyššiu bezpečnosť, čo zaisťuje, že tento konektor nebude náhodne použitý namiesto iného kábla. Konektory s kódovaním "C" majú bežne medzi tromi a šiestimi pinmi.
  • Konektory s kódovaním D sa zvyčajne používajú v sieťových kábloch pre Ethernet či ProfiNet. Konektory s kódovaním D prenášajú údaje až do 100 Mb. Tieto konektory zvyčajne poskytujú tri až päť pinov.
  • Konektory s kódovaním X rastie v popularite vďaka ich schopnosti prenášať veľké množstvá údajov s vysokou rýchlosťou. Káble s kódom X prenášajú údaje až do 1 Gb. Sú ideálne pre vysoko-rýchlostný prenos údajov v priemyselných aplikáciách. Zatiaľ čo ostatné kódované káble sa zvyčajne líšia počtom pinov, káble kódované X budú mať vždy osem pinov.

Prečítaj si tiež: Analógový signál: 0 to 10V ALEBO 4-20 mA

 

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation