AGV v plnej senzorovej výbave od SICK

V mnohých oblastiach priemyslu pozorujeme výrazný trend vo využití aických vozíkov, ktoré plnia najrôznejšie logistické operácie a v niektorých prevádzkach začínajú nahrádzať konvenčné výrobné linky.

To prináša vyššiu úroveň flexibility a efektivity do výrobného procesu a posúva nás na ďalší stupeň priemyselnej aizácie a autonómnej výroby.

SICK je na túto etapu pripravený a okrem najširšieho portfólia produktov a komplexných riešení pre AGV/AMR na svete ponúka spoluprácu pri budovaní konceptu bezpečnej architektúry, návrh lokalizačného aj antikolizného riešenia, tak aby celý koncept dával zmysel a využíval maximum možností použitej senzoriky.

Bezpečnosť

S tým, ako sa mení spôsob priemyselnej výroby, vznikajú nové nároky aj na intralogistiku a autonómne vozíky. Nastupuje trend, kedy je časť pásovej výroby nahradzovaná ostrovnými pracoviskami, ktoré sú prepojené práve pomocou AGV. V továrňach, kde sa pohybujú ľudia, to znamená aj vysoké nároky na bezpečnosť a prevenciu kolízií. Pri nasadení vozíkov do komplexných výrobných technológií je teda nutné posúdiť a eliminovať riziká spojené s ich zapojením do celkového výrobného procesu a na základe toho zvoliť vhodné senzorické riešenie v súlade s normou EN ISO 3691-4. Najrozšírenejšou technológiou s potrebnou bezpečnostnou certifikáciou sú v súčasnej dobe 2D LiDAR skenery, ktoré existujú v mnohých rôznych prevedeniach podľa dosahu, rozsahu, komunikačného rozhrania a ďalších parametrov.

Partnerstvo SICK a Asseco CEIT pri zabezpečení autonómnych vozíkov

V záujme najvyššej možnej efektivity a bezpečnosti AGV/AMR je nevyhnutné monitorovať rýchlosť, smer či brzdenie aického vozíka. K tomu napomáhajú bezpečnostné inkrementálne aj absolútne enkodéry, prípadne systémy spätnej väzby v motoroch, pripojené priamo do bezpečnostných PLC alebo cez tzv. drive monitory do programovateľného logického au Flexi Soft. Digitálna technológia HIPERFACE DSL® navyše umožňuje využiť inteligentné servomotory s jedným motorovým konektorom. Portfólio bezpečnostných prvkov ďalej dopĺňajú vyhodnocovacie moduly a relé, blokovacie a ovládacie zariadenia, softvér a ďalšie produkty.

SICK AGV

Okrem osvedčených aizačných a bezpečnostných komponentov na použitie vo vnútri budov sa SICK tiež zameriava na aizáciu a bezpečnosť vo vonkajšom prostredí. Príkladom je bezpečnostný skener...

...outdoorScan3, ktorý je ako jediný na svete certifikovaný pre bezpečnosť osôb mimo budovy!

V kombinácii s inovatívnym systémom AGV Dynamic Weather Assist sa navyše prispôsobuje rýchlosť aicky riadeného vozíka v závislosti od počasia a je tak zaistená maximálna produktivita.

Antikolizia

V prípade, že je potrebné zamedziť kolízii s objektmi, ktoré nepretínajú rovinu bezpečnostného skenera, ako napr. nosné vidlice, objekty na podstavcoch alebo umiestnené v priestore, existujú doplnkové antikolizné riešenia založené na rôznych technológiách. Podľa konkrétnej aplikácie je možné voliť optimálne riešenie založené na technológii 2D i 3D LiDARov, radarov, ultrazvukov alebo 3D snapshot kamier.

Detekcia okolia a bezpečnosť

Lokalizácia

Možností lokalizácie aického vozíka v priestore je mnoho. Navigácia na magnetické alebo fluorescenčné páske doplnené o RFID tagy umožňuje veľmi presné vedenie vozíka za cenu obmedzenej flexibility, pretože pri zmene dráhy je nutné dráhu mechanicky upraviť. Lokalizácia 360° LiDAR skenerom na odrazky v definovanej výške výrobnej haly ponúka flexibilitu vyššiu, nie vždy však výrobná hala takúto možnosť ponúka. V posledných rokoch populárna kontúrová lokalizácia využíva dáta bezpečnostných skenerov, ktoré porovnáva s virtuálnou mapou výrobnej haly, čím výrazne redukuje náklady na použitý hardvér. Slabinou tejto technológie sú samozrejme priestory s obmedzeným množstvom statických kontúr alebo výrobná hala s vysokou frekvenciou osôb alebo ostatných aických aj riadených vozidiel. Optimálna môže byť aj kombinácia niekoľkých technológií, napríklad kontúrová navigácia medzi stanovišťami a precízny dojazd na pásku pri nabíjacej stanici a pod. Dôležitá je tiež spätná väzba od enkodérov, motor feedback systémov alebo indukčných snímačov, ktorá slúži ako odometrický vstup pre lokalizáciu.

Navigácia a polohovanie SICK AGV DA

Možnosti využitia autonómnych vozítok sa neustále rozširujú. To úzko súvisí s vývojom v oblasti senzoriky, ktorú je možné na aické vozíky inštalovať. Okrem vyššie uvedeného je možné uvažovať o optických alebo ultrazvukových snímačoch pre detekciu nákladu, RFID technológii alebo čítačiek kódov pre identifikáciu materiálu, snímače náklonu, EventCam pre monitoring mimořádných udalostí, softvérové ​​aplikácie pre lokalizáciu palety a ďalších objektov, zariadeniach pre bezdrôtový prenos informácie a ďalších technológiách .

Nezávisle na tom, či sa jedná o robustné ťahače alebo platformové AGV, firma SICK ponúka najširšie portfólio produktov pre aické vozíky na svete spoločne s bohatým know-how v tejto oblasti. Už teraz sa s aickými vozíkmi stretávame v celom rade aplikácií a vzhľadom na rastúcu cenu ľudskej práce je možné predpokladať, že ich využiteľnosť naďalej porastie. Firma SICK už teraz pripravuje produkty, ktoré v budúcich rokoch umožnia prechod na plne autonómny prevádzku aických vozidiel. 

Autor: SICK

SICK