DATAMATRIX brána - Zaizovanie KANBAN systému

PROBLÉM pôvodného stavu

V sklade prichystané prepravné debničky, označené kanban kartami, z rôznych prevádzkových a ľudských vplyvov nie vždy dorazili na miesto určenia do výroby.

Toto malo za následok prestoje výroby, opätovné urýchlené vyskladnenie ďalšieho materiálu resp. objednávanie,  pričom "chýbajúci" materiál sa skôr či neskôr objavil, akurát nebol v pravý čas na správnom mieste –   podľa SAP už nebol na sklade,  ale ani vo výrobe.

POŽIADAVKA
Zabezpečiť 100% kontrolu vývozu materiálu zo skladu do výroby s priamou väzbou na SAP.
kanbanPOPIS riešenia:

1.zavedenie datamatrix kódu k existujúcemu čiarovému kódu na Kanban kartukanban

2.vytvorenie "kamerovej DATAMATRIX brány" na výstupe zo skladu / na vstupe do výroby, pozostávajúcej zo 4 kamier na obsiahnutie priestoru s veľkou grafickou vizualizáciou - 30" displej a inteligentným akusticko-svetelným majákom

3.na základe požiadavky výroby SAP pripraví zákazku na vyskladnenie, vytlačí KANBAN karty na sklade a zároveň pošle túto požiadavku cez definované rozhranie na riadiaci systém DATAMATRIX brán

4.obsluha skladu na základe vytlačených KANBAN kariet pripraví diely do debničiek označených KANBAN kartou na vývozný vozík

5.pri prechode vozíka cez DATAMATRIX bránu maják upozorní a vizualizuje. V prípade nezhody čo má byť a je vyvážané, upovedomí vývozcu, ktorý mu umožní fyzicky nezhodu na vozíku skontrolovať a prípadne ručným skenerom potvrdiť zhodu. Riadiaci systém Datamatrix brány potvrdí cez definované rozhranie do SAP čo bolo skutočne vyvezené a čo nie, čím SAP následne diely formálne vyskladní zo skladu a prevedie do výroby.

kanban
DATAMATRIX brána: 4 x Smart kamera pripojená cez Profinet do PLC riadenia s inteligentným IO-Link Smart light majákom a 15" displejom 

 

BENEFIT riešenia: Zníženie nákladov
  • jednoznačná identifikácia vyskladnenia a návozu materiálu do výroby s prepojením na SAP
  • zníženie prestojov vo výrobe z dôvodu "chýbajúceho" materiálu
Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk

Prečítaj si tiež:Riešenia pre sledovanie toku materiálu | Priemyselný RFID