#05 EPC Elektronický kód produktu (RFID)

EPC NetworkIde o elektronický kód v skratke (EPC), vďaka svojej štruktúre ho môžeme zaradiť medzi univerzálne identifikátory, pomocou ktorých dokážeme prideľovať jedinečnú identifikáciuurčitým fyzickým objektom. Ich identita je navrhnutá tak, aby sa odlišovala a bola jedinečná medzi všetkými fyzickými objektmi a všetkými kategóriami takýchto objektov na celom svete.

V jednoduchosti si môžeme tento kód predstaviť ako zakódované číslo v elektronickej podobe, ktoré je uložené v pamäti čipu obsiahnutého v tagu, využívajúce sa pre účely jednoznačnej identifikácie. Hlavnou príčinou vytvorenia EPC kódu bola potreba zjednotenia RFID na takej miere, aby sa dal čítať ľubovoľný tag použitý v určitej aplikácií čítačkami všetkých výrobcov. To zo sebou nieslo nie len technickú, ale aj softwarovú štandardizáciu postupov a formátov dát.

GS1_EPC-RFID

image14

Hierarchiu EPC kódu môžeme vidieť na obr. 13. Skladá sa zo štyroch častí:

  1. Hlavička - určuje štruktúru nasledujúcich čísel (GTIN, GRAI, SSCC a pod.).
  2. Správca domény- ide o identifikáciu spoločnosti alebo entity zodpovednej za správu nasledujúcich čísel (EPC Manager).
  3. Trieda objektov- identifikácia triedy objektov, reprezentujúcich skupinu objektov (druh výrobkou u daného výrobcu).
  4. Sériové číslo- jednoznačná identifikácia objektu (označenie konkrétneho výrobku).

Združenie GS1 Slovakia uvádza: „pre obchod je navrhnutá 64-bitová a 96-bitová štruktúra, do budúcnosti sa uvažuje aj o 128-bitovej štruktúre. Prostredníctvom 96-bitovej štruktúry možno jednoznačne identifikovať 268 miliónov firiem, 16 miliónov druhov výrobkov každej firmy a 68 miliárd jednotlivých výrobkov daného druhu“(GS1 Slovakia, 2012).

Zdroj:

  • GS1 Slovakia. 2012. Elektronický produktový kód. [online]. 2012, 01.04.2016 [cit. 01.04.2016]. Dostupné na internete: < http://www.gs1.sk/elektronicky-produktovy-kod>
  • www.gs1.org
  • www.jadaktech.com

Autor: Radovan Svitek