Xelity 10 TX IP67: Dátovo silný sieťový prepínač pre každú oblasť použitia

Manažovateľný sieťový prepínač Xelity 10 TX IP67 od spoločnosti Murrelektronik poskytuje nové možnosti pre inteligentnú správu údajov, s možnosťou realizácie decentrálne a bez skriňového rozvádzača. S až desiatimi gigabitovými portami, ako aj s jeho vysokou robustnosťou a rôznorodosťou variantov predstavuje nový benchmark pre túto produktovú oblasť.

Murrelektronik_Xelity 10 -Switch
Obr: Murrelektronik GmbH, Spravovaný sieťový prepínač Xelity 10 TX IP67

So Xelity 10 TX IP67 ponúka Murrelektronik nový robustný, priestorovo úsporný a dátovo silný sieťový prepínač pre priemyselné pole. Xelity 10 TX IP67 disponuje vyše desiatimi portmi a je k dispozícii v nasledujúcich troch hardvérových variantoch: 10 x 100 Mbit/s, 10 x 1000 Mbit/s, ako aj 2 x 1000 Mbit/s + 8 x 100 Mbit/s – s profinetom a bez profinetu.

Xelity® 10 TX IP67: Dátovo silný sieťový prepínač pre každú oblasť použitia
Obr: Murrelektronik GmbH, Spravovaný sieťový prepínač Xelity 10 TX IP67 (aplikácia)

Kompaktné, robustné teleso s vysokým druhom ochrany IP67 umožňuje použitie tohto sieťového prepínača aj v najdrsnejších priemyselných prostrediach, L-kódované Power konektory M12 (4- a 5-pólové) pritom zaručujú jednoduché pripojenie s prenosom energie až 16 A. Vzhľadom na koncepciu voľného uzemnenia neexistujú žiadne požiadavky na uzemnenie. Murrelektronik zodpovedá s touto vlastnou vývojovou novinkou aktuálnemu trendu v oblasti priemyselnej aizácie, a síce postupnému nahrádzaniu klasických riešení so skriňovými rozvádzačmi decentrálnymi aizačnými komponentmi IP67 v poli, respektívne ich rozširovaniu. Decentrálna kábeláž ponúka výhodu výraznej priestorovej úspory v skriňovom rozvádzači a skrátených dĺžok káblov. Rýchlejšia a jednoduchšia detekcia chýb, plná flexibilita z hľadiska topológie, ako aj rýchle škálovanie a jednoduché uvedenie do prevádzky dopĺňanú pozitívne charakteristické vlastnosti.

Vďaka veľkej rôznorodosti jeho variantov a jednoduchej manipulácii je Xelity 10 TX IP67 mimoriadne všestranný a použiteľný v širokom rozsahu. Sieťový prepínač prichádza do úvahy pre výrobcov strojov, výrobcov zariadení a výrobcov komponentov rovnakou mierou a nezávisle od branže.

Mám záujem o tento produkt!

Vďaka jeho rôznym úrovniam konfigurácie môžu používatelia prispôsobiť Xelity 10 TX IP67 jednoducho špecifickým aplikáciám. Na integrovanom webovom serveri sa dajú vykonať rôzne zmeny konfigurácie, napríklad vypnutie port mirroringu alebo port-granulare. Samozrejme, konfiguráciu je možné aj uložiť pre prípad neskoršej potreby servisného zásahu, alebo pre opakujúce sa konfigurácie. Vysoké rýchlosti toku skracujú taktovacie frekvencie v aplikáciách.

Vzor vŕtania a pripojovacia technika power konektorov sú pri všetkých variantoch tohto sieťového prepínača identické. Pre zabezpečenie priebežného systému sa Xelity 10 TX IP67 dá okrem toho voľne kombinovať s ostatným modulmi Power M12 od Murrelektronik, čo umožňuje sledovanie jednotného konceptu napájania.

Prečítaj si taktiež: Výkonná a spoľahlivá sieťová technika | Murrelektronik XELITY & Xenterra

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351