Garance kvality sváru díky machine learningu Weidmüller v Grenzebachu

Vytvořili jsme Grenzebachu chytré datové modely k predikci kvality a údržby jejich inovativních strojů na sváření metodou FSW – Friction Stir Welding. Výsledkem je vyšší dostupnost jejich zařízenía kontrola nad kvalitou výroby, což vede ke snížení nákladů a slouží i jako silný prodejní argument.

 

Středobodem svářecího procesu je rotační svářecí trn, který vyvíjí potřebné teplo a tlak a za současného pohybu vytváří stabilní spoj, odolný vůči pokřivení. Předpokladem kvalitního sváru je, že svářecí stroj vykazuje správné chování – přesný tah a tlak, které vedou ke správné deformaci kovu. Kvalitu sváru dříve posuzoval operátor stroje vlastním okem. To bylo velmi časově náročné a silnězávislé na know-how operátora.

Na začátku jsme s Grenzebachem provedli datovou analýzu více než 100 svárů, abychom vytvořili referenční modely pro reálnou analytiku. Grenzebach vydefinoval klasifikaci odchylek. My jsme následně naprogramovali řešení, které je na základě pravděpodobnosti schopno predikovat závadu.

Naše customizované analytické řešení porovnává síly tlaku a tahu, které zaznamenají sensory během sváření, s ideálním stavem dle tabulky. Jakmile systém detekuje odchylku, která je mimo definované parametry, stroj to oznámí a personál víže něco není v pořádku. Eliminuje se potřeba manuální kontroly každého sváru, vysvětluje Dr Daniel Kress, projektový Data Scientist ve Weidmülleru.

Software umí dále zaznamenat procesní parametry všech vyprodukovaných částí, čímž tvoří kompletní dokumentaci. To má právní výhodu a umožňuje zpětnou dohledatelnost a budoucíreprodukci. Systém také včasně hlásí, kdy bude potřeba vyměnit rotační trn. To umožňuje plánování údržby a vyhnutí se odstávkám.

Michael Sieren, FSW Sales Manager v Grenzebachu spatřuje další výhody: „Naši zákazníci mají kontrolu nad kvalitou aické výroby, méně vadných dílů a vyhnou se odstávkám. Nám řešenípřináší možnost poskytovat nové služby postavené na datech a efektivně využívat kvalitu a dostupnost produktu jako silný prodejní argument.

Grenzebach je mezinárodní dodavatel špičkových aizačních produktů a řešení a technologický leader v mnoha oblastech.

 

   

Igor Jadlovský, Automotive & Industrial Analytics Specialist T: +420 607 012 736 E: Igor.Jadlovsky@weidmueller.com www.weidmueller.cz www.industrial-analytics.weidmueller.com