Vysoko-presné redukčné prevodovky TwinSpin ® v karteziánskych robotoch

TwinSpin ® od SPINEA| V súčasnosti je na veľkom vzostupe trh s formovacími strojmi, ako  sú napríklad vstrekolisy.  Viaceré známe spoločnosti dodávajú kompletné riešenia pre výrobu formovacích dielov vrátane kompletného strojného zariadenia na aickú manipuláciu s týmito dielcami.

Reduktory TwinSpin® od SPINEA sú integrované do rotačných ramien a v zápästí osi karteziánskeho robota.

Princíp funkčnosti TwinSpin® a DriveSpin® si môžete pozrieť na nasledujúcom videu. Článok pokračuje za videom ...

Firmy  tieto vysoko-presné redukčné prevodovky  používajú už mnoho rokov a oceňujú ich technické vlastnosti.

SPINEA TwinSpinVysoko-presné reduktory TwinSpin ® boli vyvinuté pre robotické aplikácie so zameraním na presné parametre a kompaktnosť. Tieto vlastnosti sú vysoko cenené pre ďalšiu os alebo zápästia u karteziánskeho robota zamerané na minimalizáciu hmotnosti všetkých komponentov. Parameter hustoty krútiaceho momentu bol stanovený v robotických riešeniach ako kľúčový, konkrétne  ide o krútiaci moment vydelený hmotnosťou. Tento parameter ukazuje trend znižovania hmotnosti v tejto priemyselnej oblasti pri zachovaní hodnoty výstupného krútiaceho momentu, ale je tiež užitočný na zníženie celkových prevádzkových nákladov robota. Akékoľvek zníženie hmotnosti zápästia má za následok zníženie prevádzkovej energie a následnú úsporu prevádzkových nákladov. Pohyby pri manipulácii sú vždy spojené s možnou kolíziou a s možným poškodením. Spinea má veľmi vysoký núdzový krútiaci moment, čo je najlepší parameter, aby sa zabránilo možnému poškodeniu kľúčového komponentu, akým je ložiskový reduktor spôsobenému kolíziou. Vysoký núdzový krútiaci moment v reduktoroch TwinSpin® zabezpečujú mnohé zaberajúce valčeky vo vnútri reduktora. Všetky tieto valce zabraňujú možnému poškodeniu pri náraze. Pre princíp reduktorov TwinSpin ® je typické zapojenie mnohých valcov. Tento parameter je pri rôznych princípoch redukčnej prevodovky dosť obmedzený. Napríklad vysoko-presné redukčné prevodovky s harmonickým pohonom majú menší núdzový krútiaci moment. V princípe prechodu sú zapojené iba dva body flex spline. Planétové prevodovky sú podobné tam, kde je núdzový krútiaci moment spojený so zapojením niekoľkých zubov.

Dodatočný rotačný pohyb často predstavuje súčasť karteziánskych robotických aplikácií, čo významne ovplyvňuje spoľahlivosť a efektívnosť kompletného strojového zariadenia. Produkt od  SPINEA je vhodným riešením pre stabilné a efektívne použitie.

Výrobok je vynikajúci na dlhodobé používanie, je bez údržbový a vysoko odolný v prípade kolízie.

Tím aplikačných inžinierov spoločnosť SPINEA, s.r.o. pomáha klientovi s výberom správnej vysoko presnej redukčnej prevodovky a prípravou správneho dizajnu. Súčasne navrhuje a vyrába jedinečný vysoko presný produkt  vhodný pre konkrétnu aplikáciu, čím dosahuje maximálnu spokojnosť zákazníka.

SPINEA motion

Autor: Ing. Slavomír Sedlák – segmentový špecialista