Fórum: Výroba novej generácie 24.5.2017/ MSV Nitra

FÓRUM: VÝROBA NOVEJ GENERÁCIE

24. MÁJ, 2017, NITRA Vážený obchodný partneri, Srdečne Vás pozývame na prvý ročník podujatia v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Venovať sa budeme možnostiam a trendom v oblasti priemyslovej výroby. Predstavíme konkrétne riešenie a aplikácie do výrobných procesov vo troch oblastiach: robotizácia, aizácia a bezpečnosť. Na každý blok sa môžete registrovať zvlášť a registrácia je zdarma – prihlásený poslucháči dostanú také bezplatne vstupenku na veľtrh. Stretnutie je určené zástupcom výrobných podnikov v oblasti priemyselnej výroby – ťažký priemysel, strojárstvo, automobilový priemysel, výroba komponentov, elektrotechnický priemysel a pod. Na toto stretnutie pozývame zástupcov bezpečnostných úsekov, výrobných úsekov – výrobného, technického riaditeľa, riaditeľov IT úsekov, top manažment, konateľov či investičných riaditeľov.

9.30-10.00
Registrácia
I. BLOK - AUTOMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA
10.00-10.25
Priemysel 4.0 a aizácia nasledujúcej generácie
Juraj Bielesch, B&R aizace s.r.o.
10.25-10.50
Budoucnost výroby = vyšší agilita
Martin Peňáz & Kamil Cejpek, Autodesk
10.50-11.15 Súčasnosť a vývoj v priemyselnej komunikácii Ján Snopko, ControlSystem s.r.o.
11.15-11.40
Smerovanie v aizácii dávkovania prevádzkových kvapalín
Imre Varga, Nordson EFD
11.40-12.00 Diskusia s rečníkmi prvého bloku
12.00-12.30
Prestávka
II. BLOK - ROBOTIZÁCIA
12.30-12.55
Robotika v priemyselné výrobe - trendy a vízie
doc. Ing. František Duchoň, PhD., Národné centrum robotiky
12.55-13.20 Priemyselná robotika dnes? Koperace a bezpečnosť
13.20-13.45
Mobilné roboty LD v priemyselných aplikáciách
Rastislav Myjavec, Omron electronic
13.45-14.00 Diskusia s rečníkmi druhého bloku
14.00-14.30 Prestávka
III. BLOK - BEZPEČNOSŤ
14.30-14.55
Základné bezpečnostné požiadavky pre strojové zariadenia a posudzovanie rizík strojových zariadení
Ing. Josef Žiak, Technická inšpekcia, a.s.
14.55-15.20 Praktická ukážka nasadenie bezpečnostných prvkov vo výrobe
15.20-15.45 Novinky v oblasti bezpečnosti ľudí, strojov i procesov
15.45-16.00 Diskusia s rečníkmi tretieho bloku
16.00 Ukončenie

MEDIÁLNY PARTNERDailyAutomation190x60_72ppi_logo Výroba novej generácie