Výkonné a úsporné inštalačné koncepty s IO-Link | MVK Pro a Impact67 Pro

MVK Pro a Impact67 Pro | Najinteligentnejší spôsob automatizácie bez skriňových rozvádzačov

Komplexnosť výrobných procesov v posledných rokoch neustále vzrastala, keďže v moderných strojoch a zariadeniach sa zaznamenáva a navzájom prepája stále viac údajov. Pre zjednodušenie zaobchádzania s týmto množstvom údajov sa najvyšším krédom stáva spoločný komunikačný štandard. S IO-Link sa vytvára transparentnosť od úrovne snímačov a akčných členov až po Cloud. Redukujú sa tým náklady, zvyšuje produktivita, otvárajú sa nové možnosti v oblasti servisu a údržby a redukujú doby potrebné na uvedenie do prevádzky. So spoločnosťou Murrelektronik ako expertom v tejto oblasti je infraštruktúra na prenos údajov rýchlo vytvorená. Impact67 Kompaktné I/O systémy MVK Pro a IMPACT67 s krytím IP67, vybavené s ôsmymi master portami IO-Link, sú najnovšími rozšíreniami známeho I/O-portfólia od spoločnosti Murrelektronik. S L-kódovanými konektormi M12 pre inštaláciu v priemyselnom poli sa dajú realizovať aj vysoké prúdy. Ako protokoly priemyselného Ethernetu sú na výber PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. V kombinácii s IO-Link umožňuje systém vysokoflexibilné zaznamenávanie vstupných a výstupných údajov priamo do strojov a zariadení. S rozbočovačmi IO-Link a analógovými prevodníkmi IO-Link sa dajú digitálne a analógové signály jednoducho pomocou jedného štandardného snímačového vedenia pripojiť na master port IO-Link. Redukuje sa tým nielen   náročnosť kábeláže, ale sa zároveň zjednodušuje uvedenie do prevádzky, servis a diagnostika.

Mam záujem o tento produkt

MVK Pro a Impact67 Pro

Impact67

Zbernicové moduly s druhom ochrany IP67 sú dôležitým konštrukčným prvkom v decentrálnej inštalačnej technike a nahrádzajú náročne prepojené a preto drahé svorkovnicové skrinky. MVK Pro a IMPACT67 Pro, kompaktné master moduly IO-Link od spoločnosti Murrelektronik s ôsmymi multifunkčnými master portami IO-Link, sú najinteligentnejším spôsobom pripojenia zariadení IO-Link.

Data Analytics – Live monitorovanie energií a dát

Nové moduly Pro poskytujú okrem čistých procesných údajov (dát I/O) aj sekundárne rozšírené diagnostické dáta (hodnoty napätia, prúdu a teploty) k príslušným portom a celému modulu. To umožňuje rozpoznávať anomálie a na základe analýzy údajov optimalizovať vlastný proces. S pomocou OPC UA je to možné vykonať štandardizovane a úplne bez riadiaceho systému.

Globálne použitie nezávislé od riadiaceho systému

Nové master moduly IO-Link MVK Pro a IMPACT67 Pro podporujú hlavné protokoly priemyselnej zbernice PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. Nové master moduly so svojím širokým funkčným spektrom sú vhodné všade tam, kde je požadovaný maximálny výkon a absolútna spoľahlivosť.

Najflexibilnejší port všetkých čias – master port IO-Link triedy A/B

Inovatívne master porty IO-Link A/B od spoločnosti Murrelektronik sú absolútni univerzálni pomocníci: Nezávisle od toho, či ide o IO-Link, DI, DO, DIO alebo kombináciu všetkého – túto funkciu je možné ľubovoľne parametrizovať na každom pine (2 a 4). Vďaka inteligentnému prepínaniu napájacieho napätia je možné používať vždy správny zdroj napätia: Napájanie akčných členov pre DOs a napájanie snímačov pre DIs. Prístroje IO-Link s vysokou spotrebou energie sa dajú napájať priamo z modulu a bez napájania zo zdroja – vďaka dodatočnému napájaniu s až 2 A pri každom porte IO-Link.

Maximálny výkon na minimálnom priestore – M12 Power (L kódované)

Kompaktné silové napájacie káble M12 (L kódované) pre mastery sú obzvlášť prúdovo zaťažiteľné (až 16 A na každý pin). Možné prepájanie prúdového zdroja cez viaceré moduly zjednodušuje inštaláciu a redukuje káblové trasy.

Mam záujem o tento produkt

Jednoduché parametrizovanie s IODD on Board

IODD on Board sa perfektne hodí na integrovanie prístrojov IO-Link do inštalačných systémov. Dátové súbory IODD sa integrujú priamo do konfiguračného súboru PROFINET (GSDML) kompaktných zbernicových modulov MVK Pro a IMPACT67 Pro. Takto je umožnené centrálne, jednoduché a rýchle parametrizovanie prístrojov IO-Link v SPS. Pri pripojení snímača alebo akčného člena schopného funkcie IO-Link siahajú moduly bez parametrizovania alebo špeciálnych nástrojov priamo na tieto súbory s popisom zariadenia. Výhoda: rýchla integrácia, krátke doby potrebné na uvedenie do prevádzky a maximálna flexibilita.

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351